Ombygg av kulturskole i Rakkestad

Rehab av forsamlingshus i Rakkestad. Selve byggingen startet August 2020 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder til en anslått kostnad på 25-35 mnok.

Byggherre er Rakkestad Kommune og som arkitekt er valgt Fragment AS. Prosjektet utføres i form av totalentreprise som håndteres av HP Hovelsen Bygg-Entreprenør AS som er totalentreprenør.,..


Involverte bedrift

Arkitekt forprosjekt
Fragment AS
Arkitekt
Fragment AS
Konkurransegrunnlag
Fragment AS
RI Reguleringsplan
Rakkestad Kommune
Tiltakshaver
Rakkestad Kommune
Totalentreprenør
HP Hovelsen Bygg-Entreprenør AS