Brannsikring av kulturminner og privat bebyggelse

Dato: 17 Nov 2015

<!-- FldStartCAPTION -->På bildet ser man tydelig at dør venstre side holder stand, mens dør høyre side er totalt brent opp!!<!-- FldEndCAPTION -->

Brann er den største trusselen mot uerstattelige, nasjonale kulturverdier. I Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001), er det satt opp nasjonale målsettinger for arbeidet med brann- og eksplosjonsvern i perioden 2001 – 2005. Blant annet står det at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme. På kulturminneområdet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et nært samarbeid med Riksantikvaren. En viktig del av arbeidet så langt har vært å komme fram til en definisjon av begrepet uerstattelige, nasjonale kulturverdier. Dette er nå fullført og konklusjonen er at samtlige fredede og administrativt fredede bygninger er av uerstattelig nasjonal verdi. I tillegg vil et utvalg av tette trehusmiljøer inngå i begrepet.

Tallmessig utgjør dette:
  • 3 686 fredede bygninger
  • 1 033 listeførte kirker
  • 950 bygninger fra forsvarets landsverneplan
  • ca. 200 av statens bygninger, administrativt fredet
  • ca. 150 trehusmiljøer

Det dreier seg om ca. 6 000 enkeltstående bygninger og i tillegg mange verneverdige trehusmiljøer. Sett på denne bakgrunn er målsettingen om at branner ikke skal forekomme svært ambisiøs og mest å oppfatte som en null-visjon.

Storbrannen i Lærdal viste hvor galt det kan gå når det oppstår brann i tette trehusmiljøer. Selv om deler av brannkvartalet i Lærdal var verneverdig og brannen utvilsomt medførte et stort tap for hele bygda, er det ikke sikkert at denne bebyggelsen i landssammenheng ville vært prioritert som uerstattelige, nasjonale kulturverdier. Likevel medførte denne brannen at flere begynte å tenke, og politikere lovet penger til gjenoppbygging, men store ord i begynnelsen blir ikke så store til slutt når det skal på bordet.

Selv om de sentrale myndighetene har et stort ansvar for å sikre vår kulturarv, må sikringen av de enkelte bygninger og bygningsmiljøer være lokalt forankret. Tiltakene må ikke bare rette seg mot objekter av uerstattelig nasjonal verdi, men også mot bygninger som har kulturhistorisk betydning for nærmiljøet.

Biokjemi Norge as mener at man også må ta hensyn til privat bebyggelse som er av brennbart materiale, dersom disse står nærme hverandre må det brukes ubrennbart materiale, eller en brannhemmende / Brannisolerende maling eller lakk for å forsinke en brannspredning. I dag finnes det flere typer slike produkter på markedet. Biokjemi Norge as leverer et Engelsk produkt som er testet hos TNO/EFECTIS i Holland til 60 minutters beskyttelse på treverk. Produktet kan påføres direkte på treverket og gir opp til 60 minutter beskyttelse mot antennelse på behandlet treverk.

Ta kontakt med Biokjemi Norge as for mer info om produktene. Dette er noen av stedene produktene har blitt brukt.

Operaen i Bjørvika, Nobels Fredssenter. Stormen Kulturhus i Bodø. Nobel instituttet, Stavanger Nye Kulturhus. Kilden teater og kulturhus i Kristiansand. Drammen Stasjon. Jernbaneskolen. Scandic Airport Gardermoen. Hardanger Museum. Literaturhuset i Fredrikstad. Statens Kunst og Håndverk skole i Oslo. Museet for Samtidskunst i Oslo.


Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til.
Les mer...

OK, jeg forstår