Velferdsteknologi

Dato: 27 Nov 2017

Velferdsteknologi er i vinden som aldri før, og alle kommuner og institusjoner har en form for fokus på dette.

Men hva er egentlig velferdsteknologi? Er det digitale dingser, innovative løsninger, sensorer og styringsteknikk, eller er det ganske enkelt alt som bidrar til å lette hverdagen for pleiepersonell og brukere av helsetjenester?

Vi i Medema-gruppen har valgt å definere det som; Produkter og løsninger som øker livskvaliteten for mennesker med pleiebehov, samt understøtter og letter behandlings- og beslutningsprosesser for de som utøver pleie i alle ledd.

På dette grunnlaget velger vi ut aktuelle produkter som er tilpasset hvordan vi i de skandinaviske landene jobber innen helsesektoren, og de utfordringer vi ser er der og som kommer i fremtiden.

Det å investere i nye produkter og løsninger er viktig for å møte fremtidige utfordringer, men krever også at man velger produkter som kan utvikles og leverandører som bidrar til denne utviklingen.

I Medema har vi et stort fokus på at våre leverandører og samarbeidspartnere skal ligge i forkant av utviklingen, og være med på å utvikle morgendagens produkter og løsninger slik at våre kunder sikres et godt utbytte av sine investeringer.

Vi tar tak i dagens utfordringer og lager løsningene som også skal fungere i fremtiden til det beste for våre kunder.

I vår produktportefølje finnes det en mengde produkter som ivaretar vår definisjon av Velferdsteknologi, fra ledende produsenter som deler vår filosofi om fremtidige utfordringer.

Vi har blant annet personløftesystemer fra verdens ledende utvikler av dette, V. Guldmann A/S, institusjonsbadekar fra Tysklands ledende produsent BEKA-Hospitec GmbH, mobilitetssensorer utviklet av compliant-concept AG, og mye, mye mer.

Personløftesystemer er noe av det vi definerer som Velferdsteknologi i praksis, og er løsninger som gir meget god avkastning på investerte midler.

Guldmann personløftesystemer er designet og konstruert for å installeres både i ny og bestående bygningsmasse, og korrekt utformet bidrar slike systemer til både økt livskvalitet og letter behandlingsprosesser.

Med et Guldmann personløftesystem har man de beste løsninger for både dagens og morgendagens behov, og ny utvikling kan enkelt integreres etter behov.

Se vår hjemmeside eller ta direkte kontakt for informasjon og bistand til ditt neste prosjekt.