Tilgjengelighet for alle byggets brukere

Dato: 3 Apr 2024

I vårt samfunn er det av største viktighet å legge til rette for adkomst til bygg for mennesker med bevegelsesutfordringer. Dette er ikke bare et spørsmål om inkludering og likestilling, men det gir også bygningseiere betydelige fordeler. For eksempel kan installasjon av løfteplattformer og trappeheiser øke bygningens verdi og attraktivitet ved å sikre at byggene er tilgjengelige for alle brukere, inkludert de med spesielle behov.

Å legge til rette for trinnfri adkomst til bygg med løfteplattformer og trappeheiser er av stor betydning for inkludering og tilgjengelighet. Dette tiltaket kan gi en rekke fordeler, både for personer med nedsatt mobilitet og for samfunnet som helhet. For det første, sikrer det at alle individer har lik tilgang til offentlige og private bygninger, noe som er et viktig skritt mot like muligheter for alle. Videre kan det redusere behovet for hjelp fra andre, og dermed fremme selvstendighet og verdighet for brukerne.

I tillegg kan installasjon av løfteplattformer og trappeheiser øke verdien av en eiendom og gjøre den mer attraktiv for et bredere spekter av potensielle brukere eller kjøpere. Det kan også bidra til å oppfylle lovpålagte krav om universell utforming, noe som igjen kan unngå potensielle juridiske utfordringer. På et samfunnsmessig plan kan slike tiltak redusere sosial isolasjon ved å gjøre det lettere for personer med nedsatt mobilitet å delta i samfunnslivet.

Økonomisk gevinst

Det er også en økonomisk gevinst ved å investere i trinnfri adkomst, da det kan føre til lavere helse- og omsorgskostnader over tid. Ved å forebygge fallulykker og andre skader knyttet til trapper, kan man spare både individuelle og offentlige midler. Til slutt er det viktig å nevne at slike løsninger kan være med på å fremme en mer inkluderende kultur, hvor mangfold og tilgjengelighet verdsettes høyt.

Stannah, med over 150 års erfaring som produsent og leverandør av heiser, tilbyr et bredt spekter av løfteprodukter på det norske markedet. Våre trappeheiser er skreddersydde for å passe både hjem og utendørs trapper. Løfteplattformene har en elegant og kompakt løsning designet for offentlige bygninger, idrettsanlegg og utdanningsinstitusjoner, med fokus på design, komfort og sikkerhet. Plattformheisene gir en rimelig løsning for rullestolbrukere for å unngå trapper, mens villa- og boligheisene gir den ekte følelsen av en heis i hjemmet uten behov for et maskinrom.

Trygg partner

Stannah har lang erfaring og ekspertise i å hjelpe bygningseiere med å oppnå full tilgjengelighet. Våre løfteplattformer og trappeheiser er ikke bare designet for å møte de strenge kravene til komfort, sikkerhet og pålitelighet, men også for å være i samsvar med lovens krav til tilgjengelighet. Vi tilbyr en rekke produkter som kan skreddersys for å passe de unike behovene til hvert enkelt bygg, og vårt team av eksperter kan veilede gjennom hele prosessen fra planlegging til installasjon og vedlikehold.

Gå gjerne inn på våre sider for en oversikt over alle de mulighetene det er for å oppnå økt tilgjengelighet på ditt bygg.