Taksluket tett?

Dato: 26 Jun 2017

Vannlekkasje grunnet tette taksluk, er ikke dekket av forsikring. Det er byggherrens ansvar og sørge for at sluk på taket er åpne til enhver tid. Med vårt skiftende klima, mye vind, hyppige og store nedbørsmengder, er det stor fare for at sluk tettes av løv og smuss som fyker i luften og opp på tak. Når det regner vil smuss føres til sluk og tetter sluket gradvis. Dermed bygges det opp vanntrykk på takflaten og vannet trenger inn dersom det er hull i belegget. I ytterste fall går vannet over gesims og inn i vegger.
Aiwell taksluk påmontert vannsensor og Aiwell Control 3000 styring, gir varsel dersom vannstand øker. Første alarm er ved 5 cm vannstand og neste alarm ved 7 cm (da er sluket som regel helt tett). Varsel kommer som en lydalarm på sentral, men kan i tillegg varsels på tlf. Anlegget kan også kobles til SD anlegg via modbus. På denne måten varsles byggherre om rens av sluk.

Problem:Løsning:Referanseprosjekter fra Aiwell AS

Carpe Diem, Demenslandsby

Carpe Diem, Demenslandsby

Nybygg | Bærum | 735 Mnok

Nybygg av omsorgsboliger i Bærum med 158 leiligheter på 2 etasjer. Selve bygg...

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Nybygg | Ås | 6 Mrd nok

Nybygg av universitet/høyskole i Ås. Selve byggingen startet november 2015 me...