Sykehus Referanseprosjekter

Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen

Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen

Nybygg | Ullensaker | 1 mrd. kr

Nybygg av sykehus i Ullensaker. Selve byggingen startet oktober 2015 med en b...


Nye Stavanger sykehus

Nye Stavanger sykehus

Nybygg | Stavanger | 1,5-2 Mrd nok

Nybygg av sykehus i Stavanger på 6 etasjer hvor den ene etasjen er under bakk...

Ålesund HMR, reservestrømsaggregater

Ålesund HMR, reservestrømsaggregater

Utv. reparasjon | Ålesund | 25 Mnok

Utv. reparasjon av sykehus i Ålesund. Selve byggingen startet August 2021 med...

Barne og Ungdomsjukehuset, trinn 2 BUS2

Barne og Ungdomsjukehuset, trinn 2 BUS2

Nybygg | Bergen | 2,9 mrd. kr

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Bergen. Selve byggingen startet ...

Bærum sykehus, BUP

Bærum sykehus, BUP

Nybygg | Bærum | 78 Mnok

Nybygg av sykehus i Bærum. Selve byggingen startet Juli 2019 med en beregnet ...

ByggHaugesund2020, trinn 1

ByggHaugesund2020, trinn 1

Nybygg | Haugesund | 1,85 Mrd nok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Haugesund. Selve byggingen start...

Diakonveien 12, del av 1. og 2. etasje

Diakonveien 12, del av 1. og 2. etasje

Inv. reparasjon | Oslo | 60 Mnok

Inv. reparasjon av sykehus som består av en bygning i Oslo med 12 leiligheter...

Distriktsmedisinsk Senter, DMS, Sør-Helgeland

Distriktsmedisinsk Senter, DMS, Sør-Helgeland

Nybygg | Brønnøy | 180 Mnok

Nybygg av sykehus i Brønnøy på 3 etasjer. Selve byggingen startet april 2020 ...

Drammen nytt sykehus- adkomstbygget

Drammen nytt sykehus- adkomstbygget

Nybygg | Drammen | 500 Mnok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Drammen på 6 etasjer. Selve bygg...

Drammen nytt sykehus- psykisk helsevern

Drammen nytt sykehus- psykisk helsevern

Nybygg | Drammen | 770 Mnok

Nybygg av sykehus tilsvarende 3 bygninger i Drammen med 183 leiligheter på 3 ...

Fredrikstadklinikken, St. Joseph sykehus

Fredrikstadklinikken, St. Joseph sykehus

Rehab | Fredrikstad | 131 Mnok

Rehab av sykehus i Fredrikstad. Selve byggingen startet mai 2020 med en bereg...

Habiliteringsbygget Ålesund

Habiliteringsbygget Ålesund

Rehab | Ålesund | 20-40 Mnok

Rehab av sykehus som består av en bygning i Ålesund. Selve byggingen startet ...

Haukeland universitetssykehus, protonsenter 161/1264 mfl

Haukeland universitetssykehus, protonsenter 161/1264 mfl

Nybygg | Bergen | 750 Mnok

Nybygg av sykehus tilsvarende 2 bygninger i Bergen på 5 etasjer hvor den ene ...

Helse Førde Hf - prefabrikkerte operasjonsstuer

Helse Førde Hf - prefabrikkerte operasjonsstuer

Nybygg | Sunnfjord | 48 Mnok

Nybygg av sykehus i Sunnfjord. Selve byggingen startet desember 2022 til en a...

Heroinassistert behandling (HAB), modulbygg

Heroinassistert behandling (HAB), modulbygg

Nybygg | Oslo | 42 Mnok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Oslo på 3 etasjer. Selve bygging...

Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital

Tilbygg | Bærum | 420 Mnok

Tilbygg av sykehus i Bærum. Selve byggingen startet Juli 2018 med en beregnet...

Notodden ambulansemottak

Notodden ambulansemottak

Rehab | Notodden | 20-40 Mnok

Rehab av sykehus i Notodden. Selve byggingen startet Januar 2021 med en bereg...

Nybygg Psykisk helse (NPK-SSK)

Nybygg Psykisk helse (NPK-SSK)

Nybygg | Kristiansand | 780 Mnok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Kristiansand på 4 etasjer. Selve...

Nye Førde Sjukehus (NFS)

Nye Førde Sjukehus (NFS)

Nybygg | Sunnfjord | 685 Mnok

Nybygg av sykehus i Sunnfjord på 8 etasjer. Selve byggingen startet Juni 2021...

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Nybygg | Oslo | 5,083 Mrd nok

Nybygg av sykehus tilsvarende 2 bygninger i Oslo. Selve byggingen startet mai...

Nytt sykehus Drammen

Nytt sykehus Drammen

Nybygg | Drammen | 10,5 Mrd nok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Drammen. Selve byggingen startet...

Samisk helsepark BT3

Samisk helsepark BT3

Tilbygg | Karasjok | 50 Mnok

Tilbygg av sykehus som består av en bygning i Karasjok på 2 etasjer hvor den ...

Somatikk bygg

Somatikk bygg

Nybygg | Tønsberg | 2,5 Mrd nok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Tønsberg på 5 etasjer. Selve byg...

Spångbergveien 25, bygg A og B

Spångbergveien 25, bygg A og B

Rehab | Oslo | 110 Mnok

Rehab av sykehus tilsvarende 2 bygninger i Oslo på 5 etasjer. Selve byggingen...

St. Olavs Hospital, sikkerhets psykiatribygg

St. Olavs Hospital, sikkerhets psykiatribygg

Nybygg | Trondheim | 300 Mnok

Nybygg av sykehus i Trondheim på en etasje. Selve byggingen startet September...

SUS2023, Behandlingsbygget: Bygg E (bygg 11)

SUS2023, Behandlingsbygget: Bygg E (bygg 11)

Nybygg | Stavanger | 1,7 Mrd nok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Stavanger på 3 etasjer hvor den ...

SUS2023, Sengebygg Nord, Bygg A (bygg 81)

SUS2023, Sengebygg Nord, Bygg A (bygg 81)

Nybygg | Stavanger | 1-1,5 Mrd nok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Stavanger på 8 etasjer hvor den ...

SUS2023, Sengebygg Sør, Bygg B (bygg 71)

SUS2023, Sengebygg Sør, Bygg B (bygg 71)

Nybygg | Stavanger | 1-1,5 Mrd nok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Stavanger på 4 etasjer hvor den ...

UNN HF avd. Åsgård, bygg 5 og 6

UNN HF avd. Åsgård, bygg 5 og 6

Inv. reparasjon | Tromsø | 25 Mnok

Inv. reparasjon av sykehus i Tromsø. Selve byggingen startet September 2020 m...