Involverte bedrift

IAC ACOUSTICS A/S

HELINTEGRERTE AUDIOMETRIROM
I de opprinnelige audiometrirommene, som var utført i tradisjonelle materialer, forringet støy fra omgivelsene kvaliteten på hørselstestene, og det var behov for en løsning som levde opp til de akustiske kravene. Lokalene ble revet og IAC Acoustics leverte og installerte nye lokaler til audiometriske undersøkelser.
IAC Acoustics ga råd og utarbeidet, i samarbeid med Byggherrens rådgiver, de akustiske og fysiske spesifikasjonene for audiometrirommene. IAC Acoustics leverte og installerte 2 store og 2 mindre audiometrirom, som gjør det mulig å teste både barn, sengeliggende og gående pasienter. Alle audiometrirommene ble visuelt og estetisk 100 % integrert i øre-nese-hals-avdelingen ved Akershus Universitetssykehus. Personalet fikk et optimalt akustisk miljø og mer effektive arbeidsprosesser, og det ble sikret at hørselstestene kunne gjennomføres profesjonelt og i høyeste kvalitet.

Byggestart: November 2009
Bygherre: Helse Sør-Øst RHF v/ Nye Ahus
Arkitekt: Arkitektfirmaet C F Møller Norge AS
Total- eller hovedentreprenør: IAC Nordic A/S
Årstal for hvornår IAC har leveret: 2010

Produktkoblinger

Audiometrirom

HELINTEGRERTE AUDIOMETRIROM
I de opprinnelige audiometrirommene, som var utført i tradisjonelle ma ...


Relaterte prosjekt

Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen

Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen

Nybygg | Ullensaker | 1 mrd. kr

Nybygg av sykehus i Ullensaker. Selve byggingen startet oktober 2015 med en b...


Nybygg av sykehus og helikopterplattform på Furumoen i Narvik

Nybygg av sykehus og helikopterplattform på Furumoen i Narvik

Nybygg | Narvik | 2,7 Mrd nok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Narvik på 4 etasjer. Selve byggi...


Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen

Nybygg | Drammen | 10,5 Mrd nok

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Drammen. Selve byggingen startet...


Nye Ahus, Sengefløy 1 pir S1

Nye Ahus, Sengefløy 1 pir S1

Nybygg | Lørenskog | 180-250 mill. kr

Nybygg av sykehus som består av en bygning i Lørenskog på 6 etasjer. Selve by...