Nærings- og publikumsbygg

Nærings- og publikumsbygg

Nærings- og publikumsbygg

ET FUNKSJONELT BYGG GJØR HVERDAGEN ENKLERE.

Vi planlegger bl.a. kontorbygg, butikker, helseinstitusjoner, skoler, barnehager, idrettshaller, lager- og industrihaller. Vi prosjekterer i 3D, og jobber i BIM på ulike nivåer. Planlagt bebyggelse illustreres med ulik detaljeringsgrad etter behov, fra løse skisser til fotorealistiske bilder.

Ved prosjektering av denne type bygg har vi spesielt fokus på brukerønsker. Disse byggene skal fungere i en hverdag brukerne kjenner best. Vi ønsker å spille på lag med brukerne slik at sluttresultatet blir optimalt.

Relaterte produkter

Arealplanlegging

Arealplanlegging

HVILKE MULIGHETER GIR DIN EIENDOM?


Boligplanlegging

Boligplanlegging

BOLIGEN BLIR ALLER BEST NÅR DEN ER SKREDDERSYDD


Feltutbygging

Feltutbygging

VI SKAPER BOLIGER FOR FREMTIDEN


Nyheter Stav Arkitekter AS

Overskudd i Norge gir bedre helsetilbud i Afrika!

Overskudd i Norge gir bedre helsetilbud i Afrika!

Vi ønsker å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Som en del av vårt bi...

Overskudd i Norge gir bedre helsetilbud i Afrika!

Overskudd i Norge gir bedre helsetilbud i Afrika!

Vi ønsker å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Som en del av vårt bi...