Feltutbygging

Feltutbygging

Feltutbygging

VI SKAPER BOLIGER FOR FREMTIDEN

For å skape et godt og bærekraftig bomiljø mener vi det er viktig med variasjon i boligfeltene. For å oppnå dette bruker vi virkemidler som varierende boligtypologi og boligstørrelser for mennesker i ulike livssituasjoner, sentrale leke- og møteplasser for beboerne og gjennomgående grøntdrag som bidrar til åpne og trivelige uterom.

Etter mange år med planlegging av store og små feltutbygginger har vi opparbeidet oss solid kompetanse på dette. Snakk med oss så finner vi en god løsning som ivaretar et godt bomiljø, spennende og fremtidsrettede boliger. Vi tegner bebyggelsen i 3D, og jobber i BIM på ulike nivåer. Planlagt utbygging kan også illustreres i fotorealistiske perspektiver hvor bebyggelsen settes i sammenheng med eksisterende situasjon.

Relaterte produkter

Arealplanlegging

Arealplanlegging

HVILKE MULIGHETER GIR DIN EIENDOM?


Boligplanlegging

Boligplanlegging

BOLIGEN BLIR ALLER BEST NÅR DEN ER SKREDDERSYDD


Nærings- og publikumsbygg

Nærings- og publikumsbygg

ET FUNKSJONELT BYGG GJØR HVERDAGEN ENKLERE.


Nyheter Stav Arkitekter AS

Overskudd i Norge gir bedre helsetilbud i Afrika!

Overskudd i Norge gir bedre helsetilbud i Afrika!

Vi ønsker å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Som en del av vårt bi...