Overskudd i Norge gir bedre helsetilbud i Afrika!

Dato: 25 Apr 2022

Vi ønsker å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Som en del av vårt bidrag har vi engasjert oss i utvikling av helsetilbudet i Afrika.

Dette sier Evy Eftestøl, kreativ leder og partner i Stav Arkitekter.

Stav Arkitekter er nå i gang med sitt andre sykehusprosjekt på det afrikanske kontinentet.

Haydom Lutheran Hospital (HLH) i Tanzania står overfor en totalrenovering av bygningsmassen de kommende årene. Stav Arkitekter bidrar med arkitekturprosjektering, og leverte i begynnelsen av april en mulighetsstudie for videreutvikling av sykehuset. En kombinasjon av nybygg og renovering av eksisterende bygninger skal resultere i et moderne sykehus på nærmere 22.000 kvm, langt ute på landsbygda i Tanzania.

Tilbake i 2014 startet Stav sitt første sykehusprosjekt i millionbyen Addis Abeba i Etiopia. I samarbeid med Stiftelsen Nordic Clinic, utviklet Stav et sykehus med moderne fasiliteter for akuttmottak, diagnostisering og de fleste typer operasjoner. Nordic Medical Centre (NMC) har hatt full drift i Etiopia siden 2016, og er i dag det fremste medisinske tilbudet i den etiopiske hovedstaden.

Forutsetningene i prosjektet på Haydom er veldig annerledes enn de var på NMC, påpeker Evy. Mens det i Etiopia var behov for å bygge både medisinsk kompetanse og lokaler for sykehuset, er det først og fremst den bygningsmessige kvaliteten som gir utfordringer i Tanzania.

HLH har vært i drift siden midten av 1960-tallet, og er i dag et anerkjent sykehus med internasjonalt samarbeid både innenfor medisinsk behandling og forskning.

Størstedelen av bygningsmassen er også fra 1960- og 1970-tallet. Det er derfor behov for en betydelig oppgradering av bygningene.

I mulighetsstudien har vi sett på hvordan arbeidsflyten og logistikken i sykehuset kan forbedres, og bygd opp de ulike avdelingene ut fra de behov og ønsker som ledelsen på sykehuset har definert, sier Evy. En viktig del av mulighetsstudiet har også vært å se på muligheten til å dele opp prosjektet i flere byggetrinn, både for å lage et økonomisk realistisk gjennomførbart prosjekt, men også for å sikre muligheten for kontinuerlig drift av sykehuset i byggeperioden. Vi håper å kunne gå i gang med forprosjektet for det første byggetrinnet snart, slik at vi kan dykke nærmere inn i detaljene, fortsetter hun.

Før prosjektet kan gå videre, er de imidlertid avhengig av å få finansiering på plass.

Henning Bøe er daglig leder og partner i Stav Arkitekter. Han forklarer hvordan Stav arbeider i disse prosjektene.

Vårt arbeid i begge sykehusprosjektene, både i Etiopia og prosjektet hittil i Tanzania, er utført «pro bono», altså uten honorar. Hvert år avsetter vi minst 10 % av overskuddet til denne typen oppdrag. På denne måten er alle våre oppdragsgivere med å støtte arbeidet. For at vi skal kunne drive på denne måten er vi selvfølgelig avhengige at gode økonomiske resultat fra den ordinære driften vår.

Arbeidet vi har lagt ned i mulighetsstudiet for HLH går imidlertid langt ut over dette, sier Henning.

Vi ønsker å inspirere andre selskaper til samfunnsengasjement, og er selvfølgelig takknemlige dersom også andre ønsker å engasjere seg i utviklingen av HLH i Tanzania.

Sykehuset i Tanzania er støttet økonomisk gjennom Stiftelsen Haydoms Venner i Norge. De ønsker å bidra i de videre planene for utvikling av sykehuset, men også de er avhengige av å få med seg bidragsytere for dette prosjektet. Det skal nå samles inn midler til både prosjektering og utførelse av fornyelsen på Haydom Lutheran Hospital.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om Stav Arkitekter eller om prosjektet vårt i Tanzania, avslutter Evy og Henning.