Sikrer flate tak – Reduser risiko mot vannlekkasjer

Dato: 6 Apr 2016

Is bygges opp vinterstid
Avløpet kommer fra telefri grunn og føres opp gjennom oppvarmede bygnings-deler, og vil derfor alltid avgi varme. Dette er en fordel fordi det hindrer sluket i å fryse igjen. Ulempen er at varme også smelter snøen over sluket. Der smeltevannet når nullpunktet, fryser det til en is-ring som bygger seg opp som en demning rundt sluket. Når mildværet kommer, vil ny nedbør og smeltevannet fra resten av takflaten måtte stige til over is-demningen før det renner ut i sluket. Derved settes deler av takflaten under vanntrykk, noe som igjen kan føre til lekkasjer.

Tette sluk om høsten
Løv, smuss og avfall som fuglene bringer opp på taket tetter avløpene sommer og høst. Her har Aiwell AS sammen med Statsbygg og Høgskolen i Vestfold utviklet en ny sensor som monteres på sluket under takbelegget slik at man ikke har noen synlige komponenter på sluket og man får derfor heller ingen perforering av takbelegg eller avløpsrør. Aiwell Control 3000 måler vannstanden ved hvert sluksystem og varsler med alarm ved for høy vannstand.

Løsning
Det er denne is- og vanntrykkbelastningen Aiwell-Stjernen/Aiwell Taksluk + Aiwell Varmematte reduserer ved å tine hull i is-ringen før hvert mildvær. Taket dreneres tørt før neste is-ring bygges opp på samme sted som den første, og ikke på toppen av den forrige. Aiwell-taksluk med Aiwell-Vannalarm får taket til å fungere bedre. Takbeleggets levetid blir lengre, vedlikeholdskostnadene reduseres og sikkerheten mot taklekkasje øker, samt evt. etterfølgende vann-skader på bygninger og utstyrReferanseprosjekter Aiwell AS

Carpe Diem, Demenslandsby

Carpe Diem, Demenslandsby

Nybygg | Bærum | 735 Mnok

Nybygg av omsorgsboliger i Bærum med 158 leiligheter på 2 etasjer. Selve bygg...

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Nybygg | Ås | 6 Mrd nok

Nybygg av universitet/høyskole i Ås. Selve byggingen startet november 2015 me...