Problemer med is på taket?

Dato: 14 Feb 2018

Is bygges opp vinterstid
Avløpet kommer fra telefri grunn og føres opp gjennom oppvarmede bygnings-deler, og vil derfor alltid avgi varme. Dette er en fordel fordi det hindrer sluket i å fryse igjen. Ulempen er at varme også smelter snøen over sluket. Der smeltevannet når nullpunktet, fryser det til en is-ring som bygger seg opp som en demning rundt sluket.

Når mildværet kommer, vil ny nedbør og smeltevannet fra resten av takflaten måtte stige til over isdemningen før det renner ut i sluket. Derved settes deler av takflaten under vanntrykk.

I klima med raske væromslag (Vestlandet) har man f.eks. 10-30cm snø på taket den ene dagen og 5 + grader neste dag med regnvær. Da skal takslukene fjerne nedbøren, men i tillegg også smeltevannet. Alt dette skal ut av snøen i et lite areal rundt sluket, der is-svullen normalt ligger. Dette arealet blir for lite og derfor stiger vanntrykket.
Aiwell varmematte som er ca 1 kvaderat totalt, gir et betydelig større areal der vannet kan renne ut av snøen og fritt ned i sluk. Dette øker sikerheten mot vannlekkasjer betydelig.

AIWELL TAKSLUK
Benyttes både på nybygg og eksisterende bygg. Her leveres slukene komplette med kondens isolert avløpsstuss, varme matte med temperatursensor, påmontert 50x50 cm takbelegg/folie og WS vannsensor. Varmematten hindrer is oppbyggelse og reduserer dermed is belastningen og derved slitasje på takbelegget. I tillegg til at man fjerner vanntrykket som ellers oppstår under snøsmelting som lett kan føre til store vannskader. Hvert sluk styres individuelt og hver varme matte overvåkes og det varsles dersom en varmekabel ryker. WS sensoren måler kontinuerlig vanndybden ved sluket og varsler for uønsket høy vannstand i 2 nivåer. Den første er ment å varsle internt i bygget, mens den andre kan f.eks. sendes til mobil telefon. På denne måten sørger man for at avløpene alltid er åpne, noe som selvfølgelig er svært viktig.Referanseprosjekter Aiwell AS

Carpe Diem, Demenslandsby

Carpe Diem, Demenslandsby

Nybygg | Bærum | 735 Mnok

Nybygg av omsorgsboliger i Bærum med 158 leiligheter på 2 etasjer. Selve bygg...

Munch Museet

Munch Museet

Nybygg | Oslo | 2,71 Mrd nok

Nybygg av studio/galleri som består av en bygning i Oslo på 13 etasjer. Selve...

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Nybygg | Ås | 6 Mrd nok

Nybygg av universitet/høyskole i Ås. Selve byggingen startet november 2015 me...