Personløftesystemer fra Medema Norge, Velferdsteknologi i praksis!

Dato: 17 Okt 2017

Takmonterte personløftesystemer er den mest optimale løsningen for løft og forflytning av personer med bevegelseshemninger, uten belastning for pleiepersonell og pårørende.

Korrekt utformet gir et takmontert personløftesystem, også kalt takheis, den mest fleksible, plassbesparende, estetiske og funksjonelle løsning som finnes.

Medema Norge AS har mer enn 30 års erfaring med å utarbeide de beste løsninger sammen med en av verdens ledende utviklere og produsenter av personløftesystemer, Guldmann i Danmark. Sammen kjenner vi de utfordringer som gjør seg gjeldene i skandinavisk bygningsmasse, og hvordan løsninger best skal integreres i arealer hvor slike systemer skal installeres.

Vi kjenner også de behov som helsepersonell har til funksjonelle hjelpemidler i sitt daglige arbeide, og har de beste løsninger for å ivareta dagens og morgendagens behov.

PRODUKTNYHET
Vi introduserer nå det nyeste konseptet fra Guldmann, traverssystemet GHZ.
GHZ er en helt skinneintegrert løftemotor som gir større løftehøyde enn tradisjonellel løftemotorer, samtidig som det visuelle intrykket er langt mindre forstyrrende. GHZ benyttes i Guldmann C-skinneprofil som kan benyttes med frispenn inntil 8 meter. Dette sikrer at selv de største rom kan dekkes med et enkelt traverssystem. Sammen med de nye veggmonterte ankerskinnene som tar opp inntil 80 mm paralellskjevhet får men et elegant og diskret system.

Prosjekteringsbistand
Vårt prosjektkontor er bemannet med kvalifisert personell som bistår med utforming av funksjonelle, kostnadseffektive og estetiske løsninger. Vi utarbeider plantegninger i AutoCad for å sikre at løsninger fungerer mot bygningsmessige grensesnitt, og planlagte innredningsforslag.

Service og opplæring
Medema Norge er lokalisert med avdelingskontor i hele landet, noe som bidrar til god oppfølging av våre leveranser, nødvendig og forventet opplæring, samt profesjonell service ved behov.