Øk sikkerheten med skilt fra Grove Knutsen!

Dato: 29 Mai 2020

Skilt gjør arbeidsplassen tryggere! Riktig type skilt og plassering av disse reduserer risikoen for ulykker, formidler viktig informasjon og virker preventivt. Arbeidsplassforskriften sier at sikkerhetsskilt hurtig og tydelig skal rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Spesielt rømningsveier og utstyr for rømning, redning, førstehjelp og brannslokking skal være godt synlig og varig merket. Skilt er viktig både under oppføring av bygg og når bygget er i bruk. Husk at skilt inngår i HMS materiellet og rutinene, og må sjekkes og skiftes ut jevnlig.

Grove Knutsen har et stort utvalg sikkerhetsskilt på lager og kan levere raskt. Vi tilbyr også alle mulige spesialtilpassede skilt (egne tekster, andre språk, logoer og størrelser) med kort leveringstid! Skiltene produseres hos en anerkjent nordisk produsent (ISO 9001 sertifisert i ulike materialer. Alle skiltene blir produsert etter offisielle standarder som ISO og IMO, og etter retningslinjer fra Norsk standard, Arbeidsplassforskriften og Arbeidstilsynet.

Husk å velg materiale som egner seg for det miljøet skiltene skal stå i!


Sikkerhetsskilt

Grove Knutsen leverer flere typer sikkerhetsskilt for aktører innen bygg, anlegg, landbasert og maritim industri. Vi har de fleste skilt på lager og kan tilby gode priser. Vi kan tilpasse alle skilt, og lage polyester bannere og annet materiell i de fleste materialer. Husk å følge retningslinjene under for en god sikkerhetskultur.


Sikkerhetsskilt skal:

  1. ikke erstatte nødvendige verneinnretninger
  2. være lette å forstå og godt synlige. Symbolene skal være enkle å forstå
  3. ikke plasseres for nær hverandre, og ikke være hindret av andre skilt eller lys
  4. plasseres i forhold til graden av fare eller til sonen som skal dekkes
  5. kontrolleres og deretter jevnlig vedlikeholdes, repareres eller erstattes
  6. lages av materiale som egner seg for det miljøet de skal stå i
  7. være av en slik størrelse og farge at skiltene lett kan ses og forstås
  8. plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring
  9. fjernes når situasjonen den henviser til ikke lenger er til stede
  10. være selvlysende eller reflekterende på steder der lyset er dårlig

Klikk på kategorien under for å se alle skiltene.


Smittevern

Skilt skal være enkle å forstå og godt synlige. Dette er spesielt viktig i disse Koronatider. Vi opplever stor pågang etter smittevernsskilt og annet utstyr og folk forstår viktigheten ved å få frem riktig budskap på arbeidsplassen. Dette for å beskytte dine ansatte og kunder/gjester. Vi har smittevernsskilt og utstyr på lager og leverer med kort leveringstid!

Ta en titt under for eksempler på hva vi kan levere:

Flyttbart gulvskilt 60x30 cm i gul farge med teksten «Vennligst hold anbefalt avstand 1-2 m!». Flyttbare gulvskilt er produsert i solid plast og kan enkelt desinfiseres/ vaskes med såpe og vann eller desinfeksjonsmidler. Passer til områder hvor man ønsker at publikum og ansatte skal holde anbefalt avstand for å forebygge smitte. F. eks matbutikker, apotek, kjøpesentre osv.

Denfoil R9 sklisikre klistremerker med oppfordring om å holde avstand og som brukes til å markere at folk skal vise hensyn og holde avstand til hverandre. Finnes i tre farger (blå, rød og gul med hvit skrift) og i rund (ø33 cm) og avlang type (100x10 cm)


Smittefareskilt og Vaske hendene plastskilt i A4 størrelse til å henge på vegg (inne). Finnes også i selvklebende vinyl og i andre materialer.Vi leverer også sperrebånd og beskyttelsesskjermer til disk!Spesialtilpassede skilt

Grove Knutsen leverer spesialtilpassede skilt med kort leveringstid. Her har du mulighet til å tilpasse ting som språk, materiale og størrelse. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å få frem rett budskap på arbeidsplassen.


For spesialskilt - eller skilt tilpasset koronasituasjonen, ta kontakt med oss for pris og leveringstid 

Smittevernprodukter
HERD skiltkatalog