MøreRoyal – Et trygt valg

Dato: 12 Jun 2024

Foto: Lediard Foto AS

Miljø og bærekraft er to ord som henger over mange større prosjekter. Men hva betyr det egentlig? Og hvordan kan MøreRoyal være med på reisen?

Det kan være en utfordring å forholde seg til dette med miljø og bærekraft i byggeprosjekter, både offentlige og store, private prosjekter. Det kan sågar sies at det er utfordrende å bli enige om en definisjon for ordet bærekraft.

FN definerer bærekraftig utvikling som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Hvis vi skal prøve å overføre denne definisjonen til byggeprosjekter, så kan vi si at det er viktig med materialer som tilfredsstiller dagens krav, med en tanke for fremtidens behov. I tillegg ønsker mange at materialer kommer fra en miljøvennlig produksjon. MøreRoyal dekker de fleste behov for alt dette.

LES MER: MøreRoyal er sertifisert gjennom ledende nasjonale og internasjonale ordninger

Foto: Lediard Foto AS.

Miljøvennlig produksjon

MøreRoyal er et resultat av en nøye utformet produksjonsprosess. Ren furu fra bærekraftig, nordisk skog blir først trykkimpregnert, og deretter vakuumkokt i linolje. Denne prosessen gir en enestående beskyttelse mot råte og forvitring – og en råtegaranti på 50 år. Resultatet blir et produkt som lever lenge og samtidig krever mindre vedlikehold enn mange andre produkter på markedet.

Dessuten betyr bruken av linolje i produksjonsprosessen at det brukes færre syntetiske kjemikalier i behandlingen, siden linolje er et naturlig produkt. I tillegg er MøreRoyal et NTR-godkjent produkt, som betyr at kobberimpregneringen oppfyller strenge krav til impregneringsdybde og kjemikalieopptak, hele tiden med helse og miljø i tankene.

LES MER: Derfor bør du velge produkter med NTR-godkjent impregnering


Foto: Jørn Olav Løset.

En mer effektiv byggeplass

En av de store utfordringene i byggebransjen dreier seg om avfallshåndtering og svinn. Med en råtegaranti på 50 år og et vedlikeholdsbehov på 10-20 år for vertikale flater, krever MøreRoyal mindre utskiftinger enn en rekke andre produkter, noe som gir mindre avfall i et livsløpsperspektiv.

I tillegg leveres MøreRoyal ferdigbehandlet, så både ved montering og etter montering, vil behovet for stillas reduseres betraktelig. Det er både tids- kostnadsbesparende.

For mindre prosjekter er det også aktuelt å se på mulighetene for gjenbruk av avkapp til ulike gjør det selv-prosjekter. Både praktisk og miljøvennlig!

LES MER: Gjør-det-selv med MøreRoyal

Foto: Lediard Foto AS.

En følgesvenn til sertifiseringer

Gjennom årenes løp har MøreRoyal blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg. MøreRoyal scorer høyt i alle ledd, noe som er direkte bidragsytende til at bygg med MøreRoyal gir god score hos både nasjonale og internasjonale sertifiseringsordninger.

BREEAM-NOR er det fremste miljøsertifiseringssystemet for bygg i Norge, og benyttes til sertifisering av både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. BREEAM-NOR tar for seg byggets totale miljøbelastning fra prosjektering til drift, og er ment som en pådriver for innovasjon innen planlegging og bygging for miljø.

Bruk av MøreRoyal gir god score i BREEAM-NOR-sertifiserte bygg.

LES MER: 7 gode grunner til å BREEAM-sertifisere et bygg

Foto: Christian Aarhus.

MøreRoyal – bærekraft fra A til Å

Et annet viktig steg i retning bærekraft er å velge råvarer fra skoger som selv forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Ved å velge sertifiserte produkter tar man også et langt steg i riktig retning for å redusere karbonavtrykket til byggeprosjektet.

Den nordiske furuen, som til slutt blir MøreRoyal, går gjennom en produksjonsprosess som ved bruk av moderne teknologi og energieffektive metoder sørger for at miljøeffektiviteten er til stede hele veien.

LES MER: Slik produseres MøreRoyal

Miljøvennlig og bærekraftig bygging trenger ikke å være vanskelig. MøreRoyal er materialer som er spesialdesignet for å møte dagens strenge krav til miljø. Samtidig sørger den langvarige beskyttelsen og det lave vedlikeholdsbehovet for at MøreRoyal er et kostnadseffektivt alternativ.

Og så ser det jammen ikke så verst ut heller.


Foto: Lediard Foto AS.

Foto: Lediard Foto AS.

Referanseprosjekter fra Talgø

Alta omsorgssenter

Alta omsorgssenter

Nybygg | Alta | 591 Mnok

Nybygg av omsorgsboliger tilsvarende 5 bygninger i Alta med 168 leiligheter p...

Fýri Hemsedal

Fýri Hemsedal

Nybygg | Hemsedal | 400 Mnok

Fýri Hemsedal er et hotell- og leilighetskompleks i regi AB Invest AS, som...

Vannkunsten, Bispevika

Vannkunsten, Bispevika

Nybygg | Oslo | 739 Mnok

Nybygg av boligkompleks tilsvarende 9 bygninger i Oslo med 215 leiligheter på...

Vestnes Sjøpromenade

Vestnes Sjøpromenade

Nybygg | Vestnes | 5-10 Mnok

Nybygg av fritidsbygg- og anlegg i Vestnes. Selve byggingen startet oktober 2...