Matt svart takrennesystem – nyhet til estetiske huseiere

Dato: 7 Sep 2022

Å peke ut et mattsvart hustak er enkelt. Å finne takrennesystem i samme stil er vanskeligere. Men det vil endre seg, nå lanserer Plannja takrennesystem i en stilfull mattsvart.

Jacob Steinwall er produktutvikler for takrennesystem i Plannja. Han er overbevist om at veldig mange huseiere kommer til å bli svært fornøyde når de kommer over takrenner og nedløpsrør som matcher taket de har.

– Svart er den vanligste fargen på tak og takrenner, og det blir derfor den første fargen i som vi lanserer i matt finnish.

At akkurat fargen matt svart er å finne på så mange tak er ikke så rart. Mange tiltales av det elegante og sobre uttrykket som matt svart gir, noe som muligens kommer av fargens evne til å absorbere lys.

– Det er lett å tro at forskjellen i glans ikke synes så godt, men den er betydelig. Lys speiler seg ikke like mye i den matte overflaten, og det påvirker hvordan man opplever materialet.

Mattsvart er grønt
Rent designmessig kan man nå altså løfte huset sitt til nye høyder ved å ha den samme matte fargen på både tak og takrenner. Men Jacob Steinwall er overbevist om at det ikke bare er huseierne som vil bli fornøyde.

– For arkitekter tror vi at dette kommer til å være det selvsagte alternativet, dels på grunn av estetikk, men også fordi det miljømessig er et grønnere alternativ.

Det nye belegget for takrennesystem er biobasert og basen er svensk rapsolje, noe som ytterligere forbedrer produktenes miljøegenskaper. Den biobaserte belegningen finnes allerede på mange av takprofilene, og Jacob Steinwall er fornøyd med å kunne presentere ytterligere en grønn valgmulighet.

– Å produsere takrennesystemet vårt i det nye belegget GreenCoat RWS Pro BT føles som et naturlig steg videre i retning mot et mer miljøvennlig konsept.

Fakta:
Produktnavn: Plannja Standard Takrennesystem
Belegning: GreenCoat RWS Pro BT (basert på svensk rapsolje)
Material: Stålplater (fra Sverige), 100% gjenvinnbart
Garanti: 20 år teknisk garanti og 15 år estetisk
Informasjon: plannja.no