Lavløfter eller rampe til rullestolbrukere?

Dato: 23 Sep 2022

Man kan forsere mindre nivåforskjeller på flere måter; med ramper, løfteplattformer og med kombinertløsninger. Hvordan velger man riktig løsning til riktig lokale? Hva er problemstillingen? Mulighetene er mange og varierte, og det er mange hensyn man må ta. Hvor stor plass av et lokale skal man benytte for å forsere nivåforskjeller, til hvilket formål og hvilke regler man må forholde seg til.

Et godt eksempel er et kontorbygg i Oslo, hvor huseier leier ut kontorlokaler. Lokalene har utgang til en stor terasse og det er en nivåforskjell på kun 47 cm som skal forseres.

Det er lovpålagt iflg. TEK 17 at alle skal ha lik tilgang i alle offentlige bygg.

I den ene etasjen har de valgt en rampeløsning slik at rullestolbrukere skal ha tilgang til uteområdet. Denne rampen er 7m lang inkludert bredden på trappen, trappen stikker ut 3,5 meter.

Dette utgjør en plassbruk på hele 24,5 m2 av kontorbygget.

Ved å utføre denne endringen, sparer de totalt  22,8m2, og får dermed  3 - 4 nye kontorplasser.
 

I etasjen over, i samme bygg, er det helt lik utforming på lokalet som i etasjen under.

Her har de valgt  lavløfteren Flexstep som hjelpemiddel for å forsere nivåforskjellen.  

Lavløfteren tar 0,972 m2 av plassen som trapp og 1,716 m2 som plattform.

Her er plassbruken under 1m2 når den står som trapp og knappe 1,7 m2 når den blir benyttet som løfteplattform.

I denne casen, leier kunden ut et lokale med et visst antall kontorplasser. De trenger flere plasser per m2 og ønsker å bytte ut rampen med den samme løsningen som er i etasjen over.

Ved å utføre denne endringen, sparer de totalt  22,8m2, og får dermed  3 - 4 nye kontorplasser.
 

Flexstep- en innovativ to-i-ett-løsning

Flexstep er en lavløfter som kombinerer trapp og løfteplattform. Til daglig er den en helt vanlig trapp, men ved å trykke på en knapp, forvandler den seg til en løfteplattform som enkelt kan som bruker rullestol til ønsket nivå. Etter bruk går Flexstep automatisk tilbake til posisjon som trapp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Flexstep er en perfekt løsing i lokaler der man ønsker å kombinere god plassutnyttelse og tilpasning for rullestol.

Flexstep er den perfekte løsningen for rullestolbrukere som skal komme seg fra et nivå til et annet - spesielt på steder med liten plass. Den er utstyrt med mange finesser og mulighetene for tilpasning er store. Flexstep leveres i lakkert stål som standard, og trinn og håndløper kan tilpasses kundens ønsker og behov. Flexstep kan tilpasses miljøet den monteres i, og du kan velge samme type gulv, teppe eller fliser/stein som omgivelsene rundt. Det kreves ingen endringer i bygget og benyttes derfor ofte i vernede bygninger, butikker og i kontorer.

Montering

Flexstep kan monteres uten omfattende inngrep i eksisterende bygning og plasseres på et plant underlag/gulv. Den erstatter ikke bare den ordinære trappen, men også alle andre typer løfteanordninger.

Inkluderte valgmuligheter

Et stort standardutvalg av materialtyper og overflatebehandlinger til trinn og håndløpere.

Tilleggsutstyr

Sikkerhetsbom (påkrevd over 500 mm løftehøyde)
Nøkkelbryter
Tilrettelegging for eget materiell på trinn
Dør på øvre plan
Kan leveres i alle RAL-farger

Kapasitet

400 kg jevnt fordelt eller 2 personer

El. tilkobling

230V/10A, batteribackup/Brukssyklus 2 min / 5 min

Løftehøyde

50 - 1250 mm

Betjeningselementer

Trykknapper på øvre og nedre plan for å gjøre om trappen til løfteplattform. Trykknapp på selve plattformen for å betjene opp- og nedkjøring.

Plattformstørrelse

Plattformstørrelsen avhenger av løftehøyde og antall trinn. Den finnes i flere bredder med maks 1000 mm innvendig bredde og 1835 mm innvendig lengde.

Fordeler:

  • Innovativ design som gir stor plassbesparelse
  • Europeisk produkt med høy kvalitet
  • Enkel å integrere i både nye og eksisterende byginger
  • Ingen behov for bygningsmessige endringer
  • Sikker å bruke
  • Kjører også ved strømstans

Typegodkjent og CE-merket.

Last ned brosjyre og CAD til alle typene av Flexstep.