Hepro leverer komplette baderomsløsninger til Engerdal omsorgsboliger

Dato: 10 Mai 2023

Engerdal kommune er strålende fornøyd med baderomsløsninger og uttaler at det er godt å kunne velge blant flere leverandører i et nisjemarked.

Engerdal omsorgsboliger var en totalentreprise som ble bygget av Femund Bygg entreprenør med Trysil Rørleggerbedrift som engasjert rørlegger. Hepro har levert komplette baderomsløsninger og også monteringen av disse. Engerdal kommune har vært svært delaktige i prosessen fra begynnelse til slutt. 

Ove Andreasen var Prosjektleder i Engerdal kommune på tidspunktet bygget ble planlagt og gjennomført. Utgangspunktet for samarbeidet var krav fra Husbanken og Universell Utforming. Prosjektet var en totalentreprise. “Det er slik at det ofte er en leverandør som er beskrevet og vi leter alltid etter alternativer da det bør være flere tilbydere inn”, sier Andreassen.

“Rådgiver William Ildahl tok kontakt fra Hepro og vi forstod raskt at vi ønsket å se på mulige løsninger til badene fra Hepro.  Jeg tok med hele helsestaben i prosjektgruppen i Engerdal til Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenteret på Røros der Hepro har levert 77 beboerbad med komplett løsning. Etter befaring var det helt klart at dette var et godt valg”, fortsetter han.

“Vi kan ikke si at vi er annet enn strålende fornøyde med prosessen sammen med Hepro. De har hatt god oppfølging og vært konstruktive med løsninger og hjulpet oss med hvordan badene bør utformes. Personlige møter og tilgjengelighet hele veien er viktig for oss. Vi kan trygt anbefale Hepro som leverandør i fremtiden.” 

Ove Andreasen, Prosjektleder i Engerdal kommune


Dusjløsning med dusjsete


Toalettløsning

Tore Moengen, Daglig leder i Trysil Rørleggerbedrift AS, forteller at Hepro ble valgt på grunn av pris og suverent samarbeid. “De kom med forslag til løsninger og hjalp til med tegningsunderlag. Vi har hatt og har god dialog med Hepro i hele prosessen fra begynnelse til slutt. Det at de er tilgjengelige og møter opp ved behov, setter vi veldig pris på. Montørene på stedet yter god service så hadde jeg hatt behov, hadde jeg ansatt han selv”, sier Tore Moengen med et smil.

“Dette samarbeidet er vi strålende fornøyde med. Produktene tilfredsstiller kravene og er av veldig god kvalitet. Vi benytter gjerne Hepro ved neste anledning”, fortsetter Moengen fornøyd. 

“Prosjektet har båret preg av meget gode møter med involverte parter. Tiden for kun å ha møter på Teams har heldigvis blitt færre. Fysisk oppmøte er spesielt viktig på prosjekter der ulike løsninger diskuteres. Å kunne presentere en god sortimentsbredde, være behjelpelig med tegningsgrunnlag gjør at prosjektet får verdiene som oppdragsgiver ønsker, både med tanke på funksjonalitet, pris og design. Det har også vært viktig å kunne gi oppdragsgiver ulike valgmuligheter når det gjelder løsningsforslag. Markedet opplever altfor ofte at én beskrevet løsning skal ivaretas, men det finnes selvfølgelig flere ulike løsninger som fortsatt ivaretar kravene knyttet til Husbanken og Universell Utforming, samt TEK 17. Som rådgiver til prosjektet er jeg fornøyd når oppdragsgiver og kunden er fornøyd med resultatet og prosessen. Når vi i tillegg har montører som får mye skryt, så oppleves prosjektet som svært vellykket” sier William Ildahl, Rådgiver for Hepro Bad. 

Tusen takk for godt samarbeid til alle parter”, avslutter Ildahl.

Hepro baderomsløsning er et helhetlig konsept. Konseptet har nøye planlagte og utprøvde funksjonelle elementer som hjelper brukerne med å være uavhengige og mobile, og lar omsorgsgiverne arbeide i gode ergonomiske posisjoner. Hepro leverer både til kabinleverandører, ferdige baderomsmoduler, og til plassmonterte prosjekt tilpasset oppdragsgiver etter kundens ønske. Vi hjelper til med tekniske tegninger ved behov. 

Trenger du hjelp til komplette baderomsløsninger?

Ta kontakt med oss!