Komplette baderomsløsninger for sykehus, omsorgsboliger og sykehjem

Dato: 3 Apr 2024

Jobber du med et nytt eller eksisterende bygg innen helsesektoren? Våre løsninger er utformet med respekt for både brukere, pleiere og byggherrer.

Funksjonsutstyr tilbyr komplette baderomsløsninger som forbedrer både livskvalitet og økonomi. Livskvalitet for de som bruker baderommene og økonomi for de som skal investere i dem. Produktene har god kvalitet og lang levetid, samtidig som de skaper fleksibilitet.

Fleksibad

Det ideelle omsorgsbadet består av førsteklasses innredning og utstyr med bestemt plassering for å sikre optimal brukervennlighet. Samtidig bør det ha avstander og mål som ivaretar krav om universell utforming, byggetekniske krav TEK17 og Husbankens retningslinjer.

Fleksibad er et baderomskonsept utviklet for å fylle alle disse kravene. Gjennom optimal plassering av utstyr med god funksjonalitet innbyr konseptet til størst mulig selvstendighet for brukerne. Vår visjon er et baderom som øker brukerens livskvalitet og samtidig avlaster pleiepersonell.

Ønsker du å lese mer om Fleksibad eller laste ned tegningsforslag?

Har du noen spørsmål? Vi hjelper deg gjerne

Innredning av et fleksibelt baderom, både i større prosjekter og til private hjem, handler om å skape de beste betingelser for brukeren og eventuelle pleiere ut fra konkrete rammer i hver enkelt situasjon.

Funksjonsutstyr har over 30 års erfaring og besitter ekspertise innenfor området. Vi tilbyr rådgivning og veiledning om alt fra optimalisering av plass til valg av løsninger. Du behøver med andre ord ikke å vite alt på forhånd. Vi hjelper deg fra start til slutt.