Fem ting å tenke på ved planlegging og utforming av et sykkelhotell

Dato: 2 Jun 2021

Cyklos, en av de ledende innen sykkelparkering i Norden, lister opp sine erfaringer. Hele guiden kan lastes ned her.

1. Nærhet

Plasser sykkelhuset så nær sykkelveien og målpunktet som mulig! Med et sykkelhus kan syklistene godta en noe lengre avstand til målpunktet enn med vanlige sykkelstativer, men det bør ikke være mer enn maksimalt 150 meter. Det ideelle er en avstand på 50–70 meter eller mindre.

2. Trygghet

Tenk på tryggheten for både sykkelen og syklisten. Velg bort sykkelhus under jorden eller i kjellere. Det finnes mange eksempler på sykkelhus der man tilsynelatende har hatt et mål om å «få vekk syklene». Det handler ofte om sykkelhus under jorden, i kjellere eller heldekte boder. Det man overser i disse tilfellene, er følelsen av trygghet. I en undersøkelse fra 2019* svarte 85 prosent av over 500 spurte syklister at de unngår sykkelparkeringer i kjellere eller under jorden.

3. Funksjon

Med god funksjon menes et effektivt sykkelhus som fungerer for de fleste syklister. Et effektivt sykkelhus innebærer blant annet at man forsøker å minimere byttetiden (tiden fra man har gått av sykkelen til man står på en perrong eller lignende). Velg automatiske skyvedører for å minimere byttetiden. Mange sykkelhus som bygges i dag, har innvendige stolper som støtter takkonstruksjonen. Velg i stedet et sykkelhus med dimensjonerte takbjelker som gjør innvendige stolper overflødige. Innvendige stolper hindrer bevegelsesfriheten og tilpasningen mer enn man tror! Lastesykler får for eksempel problemer.

4. Utseende

Et sykkelhus synes og tar opp plass i det offentlige rommet. Derfor er designen viktig. Design og utseende er selvsagt subjektivt, men en god regel er at sykkelhuset heller bør smelte inn i stedet for å stikke seg ut. Sykkelhuset bør ganske enkelt kommunisere estetisk med de øvrige omgivelsene. Tenk over materialvalget, også. Det som er pent under oppføringen, er kanskje ikke like pent om ti år. Et se- dumtak som holdes oppe av en stålramme, eldes for eksempel med stil.

5. Tilpasning

Sykkelhus som oppføres i moduler, er å foretrekke fremfor sykkelhus som bare finnes i bestemte lengder og utførelser. Hvordan vil dere bruke sykkelhuset? Med et modulbygget sykkelhus kan man skape en unik parkeringsløsning som er tilpasset forutsetningene og behovene på stedet. Vil man ha dørene på langsiden eller kortsiden? Skal lengden tilpasses en annen bygning? Eller vil man legge til noen meter for å få ekstra plass til lastesykler? I et modulbygget sykkelhus er dessuten alle målene tilpasset sykkelstativene. Det betyr at det ikke blir noen åpninger eller ujevnheter i oppstillingen av sykkelplassene.

Dette er et utdrag fra sykkelhusguiden. LAST NED HELE GUIDEN HER.