EU jobber med nye energidirektiver som vil påvirke både nybygg og eksisterende bygg i Norge

Dato: 10 Mai 2023

I artikkel 7 foreslås det at alle nye bygg skal være nullutslippsbygg (ZEB) innen 2030. Med bare 35mm vakuum-isolering kan man oppgradere et flat tak fra U-verdi 0,36 til 1,17 (TEK-17-krav er U ≤ 0,18.

Krav til nye bygninger
I artikkel 7 foreslås det at alle nye bygg skal være nullutslippsbygg (ZEB) innen 2030. Det samme kravet gjelder fra 2027 for nybygg brukt eller eid av offentlige myndigheter. Frem til 2027 skal alle nye bygg være nær-nullenergibygg (NZEB). 

Eksisterende bygg
I artikkel 9 foreslår EU-kommisjonen å stille krav til at medlemsstatene innfører minimumskrav for energiytelsen til eksisterende bygninger (MEPS).EPS setter en nedre grense for energiytelsen til eksisterende bygg og skal sikre at ineffektive bygg rehabiliteres. 

For å lage regler i EU, såkalte direktiver, må EUs Råd (medlemslandene) og EUs parlament være enige. EUs Råd vedtok sin posisjon høsten 2022. 14. mars 2023 vedtok parlamentet sin posisjon. Endelige regler etter forhandlingene kommer antakelig før sommeren. 

Ved hjeLp av vakuum-isolering vil dette bli forholdsvis lett, og tap av bruksareal vil være minimal.  

I vedleggene ser man hvordan man med 20mm vakuum-isolering kan oppgradere en gammel vegg, som bare har 98mm stenderverk (dvs. ca.100mm Glava i isolasjon, og en U-verdi på 0,37) til å ha U-verdi på 0,21 W/(m²K)

For å oppfylle TEK-17-krav må U-verdien være under 0,22 W/(m²K)

Med bare 35mm vakuum-isolering kan man oppgradere et flat tak fra U-verdi 0,36 til 1,17 (TEK-17-krav er U ≤ 0,18

U = 0,21

U = 0,37

U = 0,17

U = 0,36