Spesialtilpasset vakuum-isolasjon fra Vaku-Isotherm

Dato: 23 Jan 2023

I tillegg til standardplater tilbyr vi vakuum-isolering med beskyttende overflater, spesialformater, plater som kan bøyes og til og med leveres med hull.

Vi leverer spesialtilpassede vakuum-isolasjonsplater til:

BYGGEBRANSJEN
INDUSTRIEN
KJØLE- OG VARMEANLEGG
KJØLEROM
BOKSER OG KONTEINER FOR FRAKT AV MAT OG MEDISINER

Vakuumisolasjonspaneler (VIP) krever bare en femte- til syvendedel av tykkelsen til konvensjonelle isolasjonsmaterialer (for eksempel mineralull) for å oppnå sammenlignbare isolasjonsverdier.  Forenklet kan de sammenlignes med smale, vakuumpakkede kaffeposer.  I begge tilfeller er innholdet vakuumpakket i en metallisert innpakningsfolie. 

I vakuumpaneler av høy kvalitet er hovedkomponenten i kjernematerialet kiselsyre (nærmere sagt pyrogenisk silika).  I billigere vakuumpaneler brukes glassfibre, i stedet for kiselsyre.  Disse har imidlertid alvorlige økologiske og tekniske ulemper.  Av denne grunn lages vakuumpanelene til Vaku-Isotherm kun av silisiumdioksid. 

Det finnes kiselsyre, eller silika, i mange produkter vi bruker daglig (f.eks. kosmetikk, mat, industrielle applikasjoner).  Utgangsmaterialet for både pyrogene og vannløselige silika er sand, som produseres enten ved å bruke flamme (pyrogen) eller gjennom utvanning (utfelt silika), i den respektive varianten.  Resultatet er en mikroporøs struktur (f-50 nanometer), noe som er svært viktig for vakuumpaneler.   Varmeoverføring kan skje gjennom faststoffledning, infrarødstrålning eller konveksjon.  For å oppnå best mulig isolering er de viktig å holde alle tre parametere på et minimum. 

I en vakuum-isolasjonspanel er kontaktflaten mellom de enkelte partiklene svært liten (5-50 nm), noe som reduserer varmeledningen, i fast tilstand, til et minimum.  Konveksjon minimeres ved den påfølgende sammenpressingen av silisiumdioksidet.  Porene blir da så små, at gassmolekylene enda sjeldnere kan støte på hverandre. Ved å legge mattingsmiddel i kjernen blir infrarødstrålningen redusert til et minimum.  Sammenlignet med andre materialer har kjernematerialet dermed allerede en gunstig varmeledningsevne på ca. 0,20 W / mK, før den blir vakuumpakket.

Imidlertid fører den etterfølgende vakuumpakkingen til en betydelig gunstigere varmeledningsevne.  Konveksjon reduseres betydelig, når gassmolekylene fjernes fra kjernen. Således blir det mulig å oppnå en varmeledningsevne, som er mindre enn 0,004 W / mK.

Vårtproduktsortiment for byggebransjen

Baugewerbe - Vaku-Isotherm

Våre produkter til industrielle formål

Industri - Vaku-Isotherm

Våre produkter til varme- og kjøleteknikk

Hot / Cooling Devices - Vaku-Isotherm

Våre produkter til frakt av mat og medisiner

Logistik - Vaku-Isotherm

Våre produkter til  kjølerom

Cold Room Construction - Vaku-Isotherm

 

ELMTECH:  VAKUUM-ISOLERTE FASADE-ELEMENTER

Products - Elmtech

• Våre vakuum-isolerte sandwich-plater monteres i fasadesystemer, på samme måte som vanlig isolerglass.

• 50mm-tykk vakuumplate tilsvarer 250mm med mineralull:

o U-verdi = 0,14 W/(m2K)

o λ Lambda-verdi = 0,007 W/(m•K)

• Standardoverflater er i glass og/eller aluminium.

• På bestilling kan vi også levere andre overflater.

• Dermed kan tykkelsen på ytterveggen være under 60mm.

Når ytterveggen blir 300mm tynnere enn vanlig stendervegg, sparer man 3m2 gulvareal, per 10

løpemeter yttervegg, per etasje.

arealbesparelse: 10m-lang fasade i Oslo-sentrum x 5 etasjer x 0,3m2 x 60 000 NOK = 900 000 NOK.

materialkostnad: 10m x 5etg x 3,3m etasjehøyde x 2 700 NOK/m2 x 1,25 moms= 506 250 NOK

• I tillegg sparer man en god del arbeidsintensiv snekkerarbeid.

• Made in Germany: Alle komponenter er produsert ved våre produksjonsanlegg i Tyskland.

• Vi har levert elementer til flere pretisjebygg som:

o Apple Campus 2, Copertino California, Forster and Partners.

o Norsk abassade i Berlin, Snøhetta.

o Capricorn Haus, Düsseldorf Tyskland, Gatermann + Schossig (DGNB gold, tysk BREAM).

• Vaku-Isotherm og Elmtech er søsterselskaper, med felles eier.

o https://www.vaku-isotherm.de/en/industries/building-applications#sandwichpaneel

o http://www.elmtech.de/home_en.html

 

GODKJENNINGER:

Produktet selges til byggebransjen under navnet Isola VIP superisolasjon, og har en SINTEF-godkjenning:

Isola VIP Superisolasjon SINTEF Certification

Vakuumisolasjon Rettvinklet » Isola AS