Døgnrytmelys fra Chromaviso

Dato: 3 Jan 2019

Medema Norge AS presenterer nå Døgnrytmelys fra Chromaviso, en ny måte å lyssette pleieinstitusjoner med dokumentert effekt.

Helt ny forskning og undersøkelser fastslår at Døgnrytmelys har en stor effekt på demente pasienter i forhold til depresjon, nattevandring, negativ adferd, søvn, generell trivsel og livskvalitet. Samtidig har lyset en effektiv virkning på personalets arbeidsmiljø og trivsel.


Les mere om erfaringene på et pleiehjem i Århus – en av Danmarks største kommuner: https://chromaviso.com/doegnrytmelys/cases/plejehjemmet-rosenvang-har-stor-effekt-af-doegnrytmelys/

Bruk av Døgnrytmelys til pleiehjem er blitt utbredt i Danmark (til nå har 30 av 95 kommuner tatt dette i bruk som et Velferdsteknologisk tiltak), og har siden 2015 funnet sin anvendelse på Skandinaviske sykehus som en fast og aktiv del av behandlingsmiljøet. Les om Hudiksvall Sykehus sine erfaringer: https://chromaviso.com/doegnrytmelys/cases/en-hoejteknologisk-loesning-integreret-med-musikintervention-paa-hudiksvall-sygehus/

Evidensbasert Døgnrytmelys med stor samfunnsmessig verdi

Chromaviso Døgnrytmelys er en Velferdsteknologi som er skreddersydd til pasienter/beboere med demens, og som samtidig gir personalet store arbeidsmiljøgevinster. Døgnrytmelyset følger det naturlige lysets skiftninger, og understøtter døgnets gang med aktiviteter i løpet av dagtid og de gode søvnvaner om kveld og natt. Det tilpasses de enkelte avdelingsrytmer og behov, og bidrar til en strukturert og rolig hverdag for beboere og personalet. 


Hvem er Chromaviso?

Chromaviso er et Dansk firma som siden 2006 har spesialisert seg på sunnhetsfremmende belysning til pleiesektoren, og har i dag levert og implementert mer enn 1200 løsninger med den høyeste driftssikkerhet, brukertilfredshet og nytteverdi. Chromaviso er den foretrukne samarbeidspartner i forsknings- og utviklingsprosjekter, og Døgnrytmebelysning er dokumentert i evidensprosjekter på tvers av sykehus, psykiatrien og pleiesektoren.

 

Medema Norge AS er stolt leverandør av Chromaviso Døgnrytmelys i Norge.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om Døgnrytmelys, www.medema.no