Cibes er listet i databasen for byggevareprodukter som kan benyttes i svanemerkede bygg

Dato: 15 Nov 2021

Vi går for grønt! Flere av Cibes sine løfteplattformer og vår kabinheis, C1 Pure, er nå listet i databasen, og kan dermed inngå i et svanemerket byggeprosjekt. Her forklarer vi litt hva dette betyr for deg:

Det er en viktig forskjell på å være Svanemerket og listet. Men hva betyr det egentlig å være listet?

Listede produkter tilfredsstiller et færre antall miljøkrav, enn de Svanemerkede produkter. Men kravene er på en annen side av stor viktighet for den totale miljøprofilen til et bygg, både for å få et større utvalg av produkter, og for å lette tilgang til produkter som i dag ikke kan svanemerkes. Listede produkter sikrer altså samlet sett en høy miljøprofil på hele bygget.

"Vi har merket økt forespørsel for å kunne tilby bærekraftige løsninger i rehabiliteringsprosjekt og nybygg. Grønne løsninger i fremtiden er viktig for oss, og for vårt morselskap, Cibes Lift Group, sier Jan Minge, salgsansvarlig hos Cibes Lift Norge."

 


DERFOR ER VÅRE HEISMODELLER MILJØVENNLIGE

  1. Våre løfteplattformer har et drivsystemet som varer lenge og er enkelt å vedlikeholde – takket være vårt automatiske smøresystem bruker heisen bare akkurat den oljen som trengs.
  2. I tillegg er våre modulære heiser så enkle og skånsomme å integrere i eksisterende bygninger – noe som passer godt med våre tanker om bærekraft. Du trenger ikke å bygge nytt eller gjenoppbygge alt for å installere heisene våre.
  3. De er enkle å reparere og oppgradere, takket være deres modulære design – modularisering gjør at de kan oppgraderes del for del for å vare lenger. Les mer om våre oppgraderingssett. 

Cibes A5000 er vår mest brukte løfteplattform.

DISSE PRODUKTENE ER LISTET
Cibes har dermed en del heismodeller som er er listet i databasen for byggevareprodukter som kan benyttes i svanemerkede bygg.

Dette betyr at Cibes Group har levert inn relevant dokumentasjon som viser at vi oppfyller kriteriene. Vi har fokus på en grønn og miljøvennlig profil og er nå listet med følgende produkter:

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om våre produkter, eller les mer om vår miljøprofil.

Ta kontakt med:
Jan Minge, Salgsansvarlig:
934 70 630 / jan.minge@cibeslift.no

Referanseprosjekter Cibes Lift Norge

Lindås Barnehage

Lindås Barnehage

Nybygg | Alver | 65,3 Mnok

Nybygg av barnehage som består av en bygning i Alver på 2 etasjer. Selve bygg...

Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo

Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo

Nybygg | Oslo | 0,8-1 Mrd nok

Nybygg av kontorbygg tilsvarende 2 bygninger i Oslo på 13 etasjer hvorav 2 et...

Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden

Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden

Nybygg | Øygarden | 850 Mnok

Nybygg av gassverk i Øygarden. Selve byggingen startet februar 2021 med en be...