Lindås Barnehage

Nybygg av barnehage som består av en bygning i Alver på 2 etasjer. Selve byggingen startet Juni 2020 med en beregnet byggeperiode på 11 måneder til en anslått kostnad på 65,3 mnok.

Byggherre er Lindås kommune og som arkitekt er valgt HLM arkitektur AS. Prosjektet utføres i form av samspillsentreprise som håndteres av Åsane Byggmesterforretning AS som er totalentreprenør.

Ser vi på andre firmaer, som er koblet på byggeprosjektet i Byggfaktas database, finner vi for eksempel Norconsult AS Avd Bergen som har deltatt som konstruktør, som ventilasjonsentreprenør er Bergen Air AS og Altivann VVS AS er valgt som VVS-entreprenør. El-installasjonene håndteres av Fag-Elektrikeren AS mens Byggtapetsermester Stigen & Kronheim AS er valgt som gulventreprenør og Malermester Buer Bergen AS stod for malerarbeidet.


Produkttilknytninger: A8000

A8000

For tyngre og større laster.

Cibes Lift har levert løfteplattform til Lindås Barnehage.

Involverte bedrift

Arkitekt
HLM arkitektur AS
Betongentreprenør
Rio & Sandal Entreprenør AS
Byggentreprenør
Åsane Byggmesterforretning AS
Bærekonstruksjonentre.
Åsane Byggmesterforretning AS
Elektroinstallatør
Fag-Elektrikeren AS
Fasadeentreprenør
Åsane Byggmesterforretning AS
Grunnentreprenør, fundam
Rio & Sandal Entreprenør AS
Grunnentreprenør
Rivenes AS
Gulventreprenør
Byggtapetsermester Stigen & Kronheim AS
Konkurransegrunnlag
Lindås kommune
Malingsentreprenør
Malermester Buer Bergen AS
RI Byggeteknikk
Norconsult AS Avd Bergen
RI Elektroteknikk
Fag-Elektrikeren AS
RI Elektroteknikk
Norconsult AS Avd Bergen
RI Reguleringsplan
Norconsult AS Avd Bergen
RI Ventilasjon
Bergen Air AS
RI Ventilasjon
Norconsult AS Avd Bergen
RI VVS
Altivann VVS AS
RI VVS
Norconsult AS Avd Bergen
Rørlegger
Altivann VVS AS
Takentreprenør
Lett-Tak Systemer AS
Tiltakshaver
Lindås kommune
Totalentreprenør
Åsane Byggmesterforretning AS
Ventilasjoninstallatør
Bergen Air AS

Flere produkter Cibes Lift Norge

A5000

A5000

Den mest brukte løfteplatformen.


B385

B385

Åpen løfteplatform.


C1 Pure

C1 Pure

Kabinheis.


A5000 Hjemmeheis

A5000 Hjemmeheis

Hjemmeheis.


Referanseprosjekter Cibes Lift Norge

Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo

Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo

Nybygg | Oslo | 0,8-1 Mrd nok

Nybygg av kontorbygg tilsvarende 2 bygninger i Oslo på 13 etasjer hvorav 2 et...