Brannvinduer fra Lillerønning

Dato: 4 Sep 2020

Nå også med 3-lag glass og lavere u-verdi

Vi har nå, som en av de første produsentene i Norge, testet og fått godkjent produksjon av brannvinduer med 3-lag glass og utvendig aluminiumsbekledning.

Med stadig strengere krav om god u-verdi i vinduer og dører, har brannvinduene blitt den store stygge ulven i dette regnskapet. Der hvor man i de andre produktene kan kombinere forskjellige glasspakker for å få god nok u-verdi, er man på brannprodukter låst på testet og godkjent produkt.

Derfor er vi nå stolte av at vi, som en av de første vindusprodusentene i landet, endelig kan tilby et brannvindu med 3-lag glass. Dette gjør det enklere for oss å holde u-verdiregnskapet under kravene på prosjekter vi leverer til.

Våre brannvinduer har også bestått testen med utvendig aluminiumsbekledning. Dette har også vært et ønske fra våre kunder, om å kunne tilby et produkt som er helt likt de øvrige produktene på prosjektet.

Vi regner med at dette nye vinduet vil være klart til produksjon i løpet av september 2017.
Dette gjelder H-vinduet toppsving og fastkarm.

Omfattende testing
Våre brannhemmende vinduer har vært gjennom grundige og omfattende tester på DBI Danish Institute for Fire and Security Technology sitt laboratorium utenfor København. En slik test utsetter vinduet for flammer med temperaturer på opp mot 900°C i 30 minutter, uten at brannen trenger gjennom vinduskonstruksjonen. Testene er gjennomført etter europeisk norm, og dokumenterer hvilke fortrinn H-vinduet i brannhemmende utførelse har. All erfaring viser at laminert treverk er et langt bedre alternativ enn aluminium eller plastmateriale, som må gi tapt for flammene ved langt lavere temperaturer.

Produktsertifisering
Våre brannhemmende vinduer er produktsertifisert av SINTEF Byggforsk. Det sikrer at produktene har riktig kvalitet gjennom årlig kontroll av bedriftens system for kvalitetsikring, og kontroll av produksjonen.