Aiwell AS : Hvordan unngå Is i takrenner og nedløp - Et alvorlig problem ! Vi har løsningen.

Dato: 29 Jan 2013

Bli kvitt is i takrenner og nedløp med Aiwell styring. Istapper som henger fra takrenner kan være et alvorlig problem. I ytterste konsekvens kan de forårsake alvorlige skader på personer, men de ødelegger ofte også bygningen. Takrenner blir revet av, vann trenger inn på taket og forårsaker råteskader. Med varmekabler montert i kald sone på tak samt i takrenner og nedløp til frost fritt og med Aiwell Control 3000 styring har man en meget energi effektiv måte å fjerne is på.
Energibesparelsen dreier seg ofte om store beløp. På Utenriksdepartementet så sparte vi henholdsvis 97% i energikostnader. Årsak er at utgangspunktet ofte er meget dårlig. Med en lufttermostat som er justert til f.eks +2 til -7 grader så vil anlegget ligge inn mesteparten av sesongen og dreie seg om flere tusen drifts timer. Aiwell Control 3000 drifter slike varmekabler for ca 150-300 drifts timer pr år. Aiwell Control 3000 kan kobles mot SD anlegg samt internett slik at en kan overvåke anlegget dersom ønskelig.

Med varmekabler
Uten varmekabler

Referanseprosjekter Aiwell AS

Carpe Diem, Demenslandsby

Carpe Diem, Demenslandsby

Nybygg | Bærum | 735 Mnok

Nybygg av omsorgsboliger i Bærum med 158 leiligheter på 2 etasjer. Selve bygg...

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Nybygg | Ås | 6 Mrd nok

Nybygg av universitet/høyskole i Ås. Selve byggingen startet november 2015 me...