ZPRO - Bygningsbeslag for utendørs bruk

Dato: 30 Nov 2022

Ved montering.

Det er stor forskjell på beslag for ute og innebruk.


Etter 12 mnd.


Etter 23 mnd. 

Simpson Strong-Tie har de siste år lansert en serie bygningsbeslag som vinkler, bjelkesko og hullplater etc. som er beregnet på utendørs bruk. Tidligere har valget stått mellom A4 syrefaste eller pre-galvaniserte beslag (som er bransjestandard). Grunnet stor prisforskjell har dessverre mange vegret seg for å benytte syrefaste beslag for utendørs bruk, og heller tatt sjansen på et standard beslag.
ZPRO er en mellomting mellom syrefast og standard, men prisen ligger  mye nærmere standard beslag, enn A4 syrefaste beslag

Siden lansering av ZPRO serien har vi hatt en test gående i et maritimt klima.

I to år har vi hatt bjelkesko montert på en brygge på Vestlandet.
ZPRO er ikke tiltenkt brukt i et slik miljø, men for å fremskynde en prosess fant vi det viktig å gjøre prøver under slike forhold. Tidligere har det blitt testet med svært godt resultat i salttåke kammer, men ingenting slår en ekte test i tøft vestlandsklima.

Beslagene ble montert med beslagskruer som passer til beslagets legering.

ZPRO ble montert med Impreg+ skruer, og standard beslaget ble montert med el. zink skruer.

Bildene viser fra montering og etter 12 og 23 mnd.