Vestfold Audio AS

Vestfold Audio utvikler egne produkter med markedsledende egenskaper og med unike tekniske løsninger.

“Off-the-shelf” og tradisjonelle løsninger er som regel ikke godt nok for oss, og vi tar ivrig i bruk nye teknologier for å tilfredsstille behovene i markedet. I et aktivt miljø, utvikler og produsere

Les mer


Produkter fra Vestfold Audio AS

Forsterkere og høyttalere

Forsterkere og høyttalere

Forsterkere og høyttalere


Mikrofoner

Mikrofoner

Anbefalte mikrofoner


Varslingsmottakere

Varslingsmottakere

Varslingsmottakere


Brannvarsling

Brannvarsling

Brannvarsling


Dørklokke og porttelefon

Dørklokke og porttelefon

Dørklokke og porttelefon


Telefonvarsling

Telefonvarsling

Telefonvarsling


Beslutningsstøtte og vandringsvarsel

Beslutningsstøtte og vandringsvarsel

Beslutningsstøtte og vandringsvarsel


Tilkalling

Tilkalling

Tilkalling


Stemmeforsterkere

Stemmeforsterkere

Stemmeforsterkere


Assistansealarmer og varsling

Assistansealarmer og varsling

Assistansealarmer og varsling i skoler, omsorgsboliger og institusjoner.


Nyheter fra Vestfold Audio AS

Lydutjevningsanlegget flere kommuner og foreninger etterspør

Lydutjevningsanlegget flere kommuner og foreninger etterspør

Universell utforming av lyd i skole krever mer enn teleslynge! Flere og flere...

Ny teknologi gjør teleslyngen overflødig!

Ny teknologi gjør teleslyngen overflødig!

Norge er et av få land i verden som i stor grad etterspør høreapparater med m...

Webinar: God lyd i klasserommet – viktig for læringsmiljøet

Webinar: God lyd i klasserommet – viktig for læringsmiljøet

God lyd i klasserommet krever gode akustiske forhold og et godt lydutjevnings...