Ny teknologi gjør teleslyngen overflødig!

Dato: 17 Okt 2022

Norge er et av få land i verden som i stor grad etterspør høreapparater med mulighet for teleslynge. Ny teknologi er vesentlig enklere å implementere, og baserer seg på Bluetooth. For å oppfylle kravene til universell utforming, er hverken teleslynge eller denne nye teknologien alene tilstrekkelig. Å sikre god lyd for alle krever mer.

Vil du vite hvordan ditt prosjekt sikrer god lyd for alle, og samtidig tar i bruk ny og fremtidsrettet teknologi. Ta kontakt med en av våre rådgivere eller se på våre nettsider

Kristin Anholt, Audiopedagog: k.anholt@vestfoldaudio. Mob:  95 94 62 93

Anders Huse, Audioingeniør: a.huse@vestfoldaudio.no, Mob: 91 81 81 37

 Vestfold Audio har levert et 1000 talls lydanlegg til norske skoler og forsamlingslokaler.

Vi er over gjennomsnittet opptatt av gode lydforhold i skolen, og har jobbet med dette i mange år. Vi har gjennom disse årene erfart at denne tilretteleggingen er viktig for alle elevene og ikke minst for lærere.

Vil du lese mer om våre løsninger for god lyd?