Systemgaranti fra Skarpnes gir trygghet!

Dato: 22 Apr 2020

Skarpnes tar taket på alvor. Våre undertaksløsninger brukt sammen med våre takprodukter gir en robust og varig løsning, derfor gir vi systemgaranti.

Norge er et værhardt land. Sammenlignet med de fleste andre, har vi et vekslende klima gjennom de ulike årstidene. Taket er den delen av huset som er mest utsatt for klimatiske påvirkninger. Et tett, robust tak er husets viktigste beskyttelse mot fuktighet og kulde. Da er det godt å vite at hvis du velger en av våre løsninger, får du tilgang til all den takkunnskapen vi har opparbeidet oss siden 1919.

 

Systemgaranti

Med vår systemgaranti får du denne tryggheten. Garantien dekker i henhold til Europeisk norm alt fra undertaket og opp inkludert arbeid. Systemgarantien betinger bruk av vår undertaksløsning sammen med en av våre taktekkinger.

 

Teknisk forutsetninger

Systemgaranti 30 år

 • 36×48 Sløyfer og lekter i impregnert treverk
 • Skarpnes taktekking: Betong/tegl/stål
 • Ventilert fuglelist (Ikke bond stålpanner)
 • Møneskruebrakett
 • Møneskruer /Klips
 • Mønebånd / Valmbånd
 • Valmklips (hvis gjeldende)
 • Gradkantbeslag (hvis gjeldende)
 • Gradtetting (hvis gjeldende)
 • Dette gir 30 år systemgaranti
 • 36×48 Sløyfer og lekter i impregnert treverk
 • Skarpnes taktekking: Betong/tegl/stål
 • Sløyfetetting / Betylbånd
 • Ventilert fuglelist (ikke Bond stålpanner)

 

Systemgaranti 20 år

 • 36×48 Sløyfer og lekter i impregnert treverk
 • Skarpnes taktekking: Betong/tegl/stål
 • Sløyfetetting / Betylbånd
 • Ventilert fuglelist (ikke Bond stålpanner)
 • Møneskruebrakett
 • Møneskruer /Klips
 • Mønebånd / Valmbånd
 • Valmklips (hvis gjeldende)
 • Gradkantbeslag (hvis gjeldende)
 • Gradtetting (hvis gjeldende)
 •  

Øvrige forutsetninger er

 • Riktig utførelse i henhold til gjeldende leggeanvisninger fra Skarpnes og i henhold til gjeldende lover og regler, utover dette gjelder Byggforsk sine detaljblader angående tak.
 • Vedlikehold av taket i henhold til FDV dokumentasjon.
 • Skader som oppstår som følge av forhold utenfor vår kontroll dekkes ikke (ekstremvær, sur fyring etc).

 

Dokumentasjon på når produktet er kjøpt/ montert, må fremvises ved en evt. reklamasjon.

Vedlikehold
I tillegg til å bruke våre produkter anbefaler vi også generell vedlikehold av taket.

1.  Sjekk steinene
Sjekk at alle stein på taket er hele og ligger riktig. Det er spesielt viktig å sjekke rundt gradrenner, stigetrinn, rundt pipe, takvindu(er) og ved snøsikringen. Hvis noen stein har forflyttet seg eller blitt skadet, så må undertaket sjekkes for eventuelle skader før steinen(e) legges tilbake på plass. Ødelagte/knekte stein skal byttes ut med nye stein.

2.  Sjekk gjennomføringer
Kontroller at gjennomføringene er tette og at luftekanalene er åpne. Hvis dette ikke er i orden, kan det danne seg fuktighet/ lekkasjer som igjen kan føre til muggdannelse eller andre alvorlige skader.

3.  Renhold
Rens og fjern løv og annet organisk materiale fra takrenner og under steinene. Viktig å samtidig sjekke avslutninger av kilrenner, om det er kvist(er)/arker på taket. Organisk materiale kan stoppe vannet fra å renne ned i avløp samt redusere god luftsirkulasjon. Ved bruk av mønebånd kan man effektivt hindre at det kommer noe under toppdekke. Sørg også for at trær/ greiner ikke kommer i berøring med tak/hus, da dette kan føre til skade.

4.  Vask av tak
Vegetasjon i nærheten av taket øker risikoen for groing. Børst eller spyl taket forsiktig. Bruk av høytrykkspyler utføres med varsomhet (IKKE turbodyse). Vask ovenfra og ned. For å få bort groing (mose etc.) kan det med fordel brukes forskjellige typer algefjerner. VIKTIG: På RU stein må man ikke benytte høytrykkspyler.

5.  Snømåking
Snømåking må iverksettes før mengden av snø overskrider det takets konstruksjon er beregnet for.

Skarpnes har ett mål – å holde norske skråtak tette.

 

 

Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til.
Les mer...

OK, jeg forstår