Spilka Building Solutions AS

Spilka Building Solutions er et nyetablert datterselskap av Spilka Industri. Vi utvikler smarte og bærekraftige løsninger for byggebransjen. Våre løsninger er designet for ombruk, og vi fokuserer på bærekraft og sirkulærøkonomi gjennom hele verdikjeden.


Produkter Spilka Building Solutions AS

Fixade

Fixade

Fixade er et bærekraftig og revolusjonerende festesystem for fasader som løse...

Nyheter Spilka Building Solutions AS

Fixade eliminerer kilder til råteskader i fasaden

Fixade eliminerer kilder til råteskader i fasaden

Klimaet endrer seg og vi må forvente et varmere, våtere og villere klima. Dis...

En fasadeløsning for fremtidens klima

En fasadeløsning for fremtidens klima

Klimaet endrer seg og vi må forvente et varmere, våtere og villere klima. Dis...

En fasadeløsning helt utenom det vanlige

En fasadeløsning helt utenom det vanlige

Fixade er et bærekraftig og revolusjonerende festesystem for fasadeplater som...