Fixade eliminerer kilder til råteskader i fasaden

Dato: 24 Mai 2023

Klimaet endrer seg og vi må forvente et varmere, våtere og villere klima. Disse endringene gjør at bygningene våre må tåle mer enn i dag, og det er viktigere enn noen gang å velge riktig regnfrakk.

Endringen i fuktforholdene krever rett og slett at en velger mer robuste løsninger, og det vil stilles høyere krav til klimaskjermen og hvordan den blir utformet. Spilka Building Solutions AS har utviklet en løsning som sikrer en tett og levedyktig fasade i flere tiår. Fixade er et nyskapende festesystem for fasadeplater som eliminere kilder til råteskader samtidig som den fjerner problemer og feil som oppstår i forbindelse med termiske bevegelser.

Tett fasade med Fixade
Fasadeplater er et robust materiale som benyttes på mange næringsbygg og offentlige bygg. Disse er svært godt egnet til et fuktig klima, men det hjelper dessverre ikke dersom resten av løsningen ikke er egnet. Det er en stor utfordring at platefasadene har åpne fuger, og dermed blir vannbelastningen på lekter og vindsperre blir for stor. Denne utfordringen vil naturlig nok øke med økt klimabelastning.

Les gjerne denne artikkelen fra Sintef der de fraråder bruk av åpne fuger

Fixade eliminerer problemene knyttet til åpne fuger, og i tillegg gir systemet en rekke andre fordeler. Fixade består av rustfrie og korrosjonsbestandige stålkomponenter som erstatter trelektene som fasadeplatene tradisjonelt sett er festet i. Selve fasadeplatene festes med klips som tillater termiske bevegelser, og det legges fugeprofiler mellom fasadeplatene som hindrer fukt i å trenge bak dem. Fixade sørger også for god lufting slik at luftesjiktet bak kledningen har mulighet til å tørke.

60 års garanti
Fixade består av korrosjonsbehandlet stål og krever minimalt med vedlikehold. Fasadeløsningen er dimensjonert for å tåle mye vær og vind, og kan monteres på de mest værutsatte stedene uten at det vil medføre problemer. Fixade har en garantitid på 60 år, og sørger for en fasade som holder hele byggets levetid.

Skrueløst klipsbasert festesystem
Fixade er skruefritt og klipsbasert. Horisontale skinner festes på underlaget, og når du har festet disse trenger du ikke drillen lenger. De vertikale skinnene klikkes på plass, og platene festes med klips. Den enkle måten å montere systemet på halverer monteringstiden, samtidig som den sikrer presisjon. Her havner ingen plater feil. 

Se film om hvordan Fixade fungerer her:

Designet for ombruk
Komponentene i Fixade består av korrosjonsbestandige stålkomponenter som kan brukes om igjen flere ganger, uten noen form for bearbeiding eller etterbehandling. Fixade er også konstruert for effektiv demontering, og både stålkomponenter og fasadeplatene kan enkelt gjenbrukes. Systemet sørger for at fasadeplatene ikke blir skadet av termiske bevegelser, og siden platene er festet med klips i stedet for skruer, har de ingen skruehull som må kappes bort.

Fixade er patentert internasjonalt og har Teknisk Godkjenning fra Sintef Byggforsk. Godkjenningen gjelder fra vindsperre og ut, og tar for seg alle komponenter i systemet med hensyn til brann, slagregn, vind, luftgjennomstrømning og andre krav i TEK og DOC.

Vil du vite mer om Fixade anbefaler vi deg å besøke vår hjemmeside her

Besøk oss gjerne på Bygg Reis Deg i oktober på stand D02-03. Der vil en kunne både se og teste montering av Fixade.

SINTEF - teknisk godkjening

NEPD