Se opp – pass på taket ditt!

Dato: 20 Feb 2023

Taket er den fasaden på bygget ditt som utsettes for hardest nedbør og mest slitasje. Har du tenkt på hvordan du kan unngå store kostnader som følge av skader på taket ditt?

Taket er byggets mest utsatte fasade
Været i Norge blir tøffere og våtere, og taket er utsatt for store belastninger gjennom sin levetid. Fuktskader er en gjenganger, og i nesten 3 av 4 skadetilfeller undersøkt av SINTEF de siste årene skyldes skadene fukt.

Skader på tak kan bli dyrt
Skader kan oppstå av flere årsaker, men en fellesnevner er at det fort kan koste veldig mye å reparere. Små skader bør oppdages og repareres så fort som mulig for å unngå at de utvikler seg. Forsikringen dekker ofte kun følgeskader, og ikke selve skaden. Med dokumentasjon på vedlikehold kan du slippe avkortning i forsikringsoppgjøret. Jevnlig kontroll og vedlikehold på taket ditt er derfor en viktig investering som gir deg trygghet og en forutsigbar driftsøkonomi.

Dette bør du gjøre
Morten Øien, service- og ettermarkedsansvarlig for Lett-Tak, forteller at takforvaltning i form av regelmessig ettersyn og kontroll av tak er svært viktig for å spare kostnader og opprettholde takets tiltenkte funksjon år etter år. 

«Takettersyn koster lite sammenlignet med utgiftene man risikerer å få om man ikke har årlig ettersyn. Med en ettersynsavtale får du service og ettersyn satt i system – og en bekymring mindre», forteller Øien.

Øien forteller at takettersyn gjennomføres med fuktmåling og visuell sjekk av hele taket. Overganger, beslag, skjøter, og takbelegg rundt installasjoner kontrolleres nøye. Det sjekkes også at slukrister og renner er fri for løv, is og andre hindringer. Alt dokumenteres i en tilstandsrapport bygget på NS3424.

«Dersom vi finner en eller flere mindre skader som kan repareres på stedet, utbedrer vi selvsagt dette under selve befaringen i forbindelse med taksjekken. Eventuelle andre mangler og skader rapporterer vi om i tilsynsrapporten. Vi estimerer også hva det vil koste å reparere eventuelle skader og mangler. Dette gir en trygghet og økonomisk forutsigbarhet for byggansvarlig», sier Øien.

Les mer om våre tjenester innen takservice.

Vil du være trygg på å unngå overraskende kostnader, og få en trygghet på at taket ditt holder den standarden den skal?

Kontakt: Morten Øien | Service- og ettermarkedsansvarlig Norge | +47 94 12 84 70

Referanseprosjekter fra Lett-Tak Systemer AS

Oppføring av nytt helsehus i Os kommune

Oppføring av nytt helsehus i Os kommune

Nybygg | Os | 25-30 Mnok

Nybygg av lege- og helsesenter i Os på en etasje. Selve byggingen startet Jun...