Lett-Tak Systemer AS

Lett-Taks fabrikk og hovedkontor ligger i Larvik, sør for Oslo. En strategisk posisjon for raske, økonomiske og effektive forbindelser til våre markeder i Norden.

Unike takelementer

Alt begynte på 1970-tallet. Det var da Dr. Jens Fredrik Larssen på KTH i Stockholm utviklet patentet som Lett

Les mer


Produkter Lett-Tak Systemer AS

Lett-Tak Wood

Lett-Tak Wood

Miljøvennlig trebasert takelement med lavt CO2-avtrykk.


Lett-Tak

Lett-Tak

18 METER SPENN OG RASK MONTERING


Taksystem til haller

Taksystem til haller

Taksystem til haller

Taksystem til næringsbygg

Taksystem til næringsbygg

Taksystem til næringsbygg

Taksystem til undervisningsbygg

Taksystem til undervisningsbygg

Taksystem til undervisningsbygg

Taksystem til boligprosjekt

Taksystem til boligprosjekt

Lett-Tak for nybygg av boliger

Nyheter Lett-Tak Systemer AS

Dette taket håndterer overvann

Dette taket håndterer overvann

Klimaendringer har ført til økte utfordringer knyttet til regn og ekstremvær....

Dette taket håndterer overvann

Dette taket håndterer overvann

Klimaendringer har ført til økte utfordringer knyttet til regn og ekstremvær....

Hvordan forholde seg til et nytt EU-direktiv i byggebransjen?

Hvordan forholde seg til et nytt EU-direktiv i byggebransjen?

EU har foreslått en revidert versjon av bygningsenergidirektivet, som tar sik...