Renta vokser videre - overtar Høyde-Service Utleie

Dato: 21 Apr 2023

Renta Group vokser videre i det norske utleiemarkedet. Nå blir Høyde-Service Utleie AS med avdelinger i Porsgrunn, Sandefjord, Arendal og på Langhus utenfor Oslo en del av det finske konsernet.

Kjøpet av Høyde-Service Utleie forsterker og kompletterer Rentas posisjon på Østlandet og gir innpass i utleiemarkedet på Sørlandet. Gründer, eier og daglig leder av Høyde-Service Utleie AS, Steinar Kaalstad, er godt fornøyd med å overlate livsverket sitt til Renta.

– Markedsutviklingen og strukturendringene i bransjen innebærer at salg er den beste løsningen for å sikre videreutvikling av selskapet til beste for våre kunder og ansatte. Når valget falt på Renta, er det fordi selskapet står for gode verdier, har solide ressurser og verdsetter lokal posisjon og forankring, sier Kaalstad.  Han startet med utleie i 1984.

Høyde-Service Utleie AS har 25 ansatte og flere enn 500 maskiner til utleie. Maskinparken består av lifter/personløftere, teleskoptrucker, hjulbrakker, stillas, grave- og masseforflytningsutstyr, skog- og hageutstyr m.m.

Nå blir det Porsgrunnbaserte selskapet en del av det nordiske milliardkonsernet Renta som har 350 medarbeidere og 20 anlegg i Norge og som omsetter for ca. 900 millioner kroner.

Sterke posisjoner på Vestlandet og i Nord-Norge ble sikret med oppkjøp i 2018 og 2021. I fjor styrket Renta posisjonen på Østlandet ved å overta Utleiesenteret. Selskapet er på god vei til å bli landsdekkende i Norge.

Solid selskap i vekst
– Høyde-Service Utleie AS er et solid selskap som er i vekst, som har et godt kundeomdømme og som har opparbeidet seg en meget sterk posisjon i sine markedsområder. Når selskapet nå blir en del av Renta, vil det styrke grunnlaget for videre vekst både i eksisterende og nye markeder, sier administrerende direktør for Rentas virksomhet i Norge, Leif-Martin Drange.

Drange understreker at kundene nå vil få et bredere tilbud både med hensyn til materiell og geografisk dekning. – Den grønne profilen vil bli tydeligere og tilgangen på de beste teknologiske og digitale løsningene er sikret for kundene.  Høyde-Service Utleies høye servicenivå og den sterke lokale forankringen vil bli videreført, sier Drange.

Gunstig beliggenhet
Høyde-Service Utleies avdelinger kompletterer Rentas etablerte anlegg og ligger i områder med sterk bygge- og anleggsaktivitet.

– At Renta nå overtar driften av våre anlegg i Porsgrunn, Sandefjord, Arendal og i Oslo-området, er helt i tråd med utviklingen i bransjen og markedet. Anleggene blir større, spesialiseringen øker og kravene til de avanserte digitale og teknologiske løsningene er økende.  Å være en del av en offensiv og internasjonal aktør, er den beste posisjonen å være i med tanke på videre vekst, sier gründer Steinar Kaalstad.

Gründeren rundet nylig 70 år og overlater nå ansvaret til sin datter Kristin Kaalstad Pran som i dag leder hovedkontoret i Porsgrunn. Hun bli med på Rentas videre satsing sammen med de øvrige medarbeiderne.

– Lokalkunnskapen er ivaretatt og våre medarbeidere er sikret videreutvikling hos en fremoverlent aktør i en spennende bransje. Vi ser fram til å bli en del av Renta, sier Kristin Kaalstad Pran.

Fakta:

Renta Group:

 • Hovedkontor i Helsingfors, etablert i 2016 og eid av det svenske private equity-selskapet IK Partners
 • Virksomhet i Finland, Sverige, Danmark, Polen og Norge
 • Ca. 150 avdelinger, 1500 ansatte og 400 millioner euro i omsetning

Renta i Norge:

 • Kjøpte opp Flexleie i Bergen i 2018, Byggesystemer i Nord-Norge i 2021 og Utleiesenteret på Østlandet i 2022
 • Avdelinger i Bergen, Os, Stavanger, Stord, Oslo, Romerike, Drammen, Kongsberg Gardermoen, Alta, Tromsø, Finnsnes, Harstad, Sortland, Svolvær, Narvik, Bodø, Vinterbro, Godvik og Mo i Rana.
 • 350 ansatte, ca. 900 millioner kroner i omsetning 

Høyde-Service Utleie:

 • Hovedkontor i Porsgrunn
 • Avdelinger i Porsgrunn, Sandefjord, Arendal og Langhus utenfor Oslo
 • 25 ansatte, ca. 90 millioner kroner i omsetning i 2022
   

Kontaktpersoner:

Renta Norge
Administrerende direktør Leif-Martin Drange
951 08 070
leif.martin.drange@renta.no

Høyde-Service Utleie
Daglig leder Steinar Kaalstad
415 41 541
steinar@hoyde-service.no