Obos og Block Watne valgte glassrekkverket sonate fra Forefence

Dato: 24 Jun 2020

Sonate Zero - glassrekkverk uten topplist og bunnlist.

 

Block Watne valgte glassrekkverket Sonate En med topplist og bunnlist til Humlehagan – Hamar.
OBOS valgte glassrekkverket Sonate Halv uten bunnlist, men med topplist til takterrassene på Kværnertoppen - Oslo.

 

 

Forefence – norsk produksjon av rekkverk, levegger, gjerder og porter.
Forefence - rettighetsbeskyttet norsk design og varemerke.
Forefence – bestått testing hos SINTEF.
Forefence – prosjektering og produksjon iht. NS 3510.

 

 

Forefence skiller seg fra andre rekkverksprodukter:

  • 100% norsk design og produksjon.
  • Modulært system - stor fleksibilitet.
  • Intuitivt, enkelt å montere - få deler.
  • Bygges etter behov og ønsket design - «målsøm».
  • Større stolpeavstand, bredere glassflater - bedre utsyn og design.
  • Glass og øvrige elementer innfestes i stolpen - bedre ly og mindre støy.

 


Referanseprosjekter Forefence AS

Humlehagen, BH 5

Humlehagen, BH 5

Nybygg | Hamar | Uoffisiell

Nybygg av leiligheter (blokk) i Hamar med 22 leiligheter. Selve byggingen sta...

Haslum Elvepark

Haslum Elvepark

Nybygg | Bærum | 170-190 Mnok

Nybygg av leiligheter (blokk) tilsvarende 3 bygninger i Bærum med 79 leilighe...

OBOS Kværnertoppen

OBOS Kværnertoppen

Nybygg | Oslo | Uoffisiell

Nybygg av leiligheter (blokk) tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 121 leilighe...