Nye anbefalinger for plassering av radonsperrer

Dato: 29 Mar 2023

I januar varslet SINTEF nye råd for plassering av radonsperrer. Endringene kommer etter at det blant annet har blitt avdekket innendørs luktproblemer og bakterievekst i offentlige bygg. Disse problemene kommer som følge av vannansamling i isolasjonssjiktet, mellom radonsperren og betongdekket.

Skadeerfaringene og fukttekniske beregninger gjør at SINTEF nå anbefaler en ny plassering av radonmembraner. Endringene gjelder for alle radonklassene – A, B og C.

Krav til glidesjikt endres
SINTEF fraråder nå å plassere radonsperren nede i, eller direkte under varmeisolasjonen. Nå skal den plasseres direkte under betongdekke, i tillegg endres kravene til glidesjikt.

I den nye anbefalingen endres kravet til glidesjikt fra 0,8mm plastmateriale, til 0,2mm PE-folie. Derfor inngår nå også DAFA ProFoil dampsperre i DAFA Radon System, da den oppfyller alle krav fra SINTEF.

Det er en god grunn til at man skal sikre boliger mot radongasser; radon er svært helseskadelig og bygninger må beskyttes skikkelig slik at folk ikke blir alvorlig syke. DAFA Norge er positive til at SINTEF med disse anbefalingene øker søkelyset på en svært viktig del av byggkonstruksjonen.

For de som arbeider med radonmembranen er jobben den samme som før, men membranen skal legges et annet sted enn tidligere. For oss som produsent har vi vært nødt til å videreutvikle produktet slik at det er sertifisert i henhold til de nye anbefalingene.

DAFA har nå utviklet radonløsningen slik at den tåler høyere mekanisk belastning enn tidligere. Det betyr at membranen tåler at bygningsarbeiderne går på den i perioden frem til betonggulvet er lagt, med redusert risiko for slitasje på membran.

Radonsikring med DAFA Radon SystemTM
- Smarte kvalitetsløsninger for tetning av byggkonstruksjoner sparer tid og øker lønnsomheten.

Et eksempel på effektivitet og lønnsomhet er at mansjetter og tape i radonsystemet er de samme som inngår i løsningene for den utvendige tettingen av byggkonstruksjoner- mindre å tenke på for de som prosjekterer og de som bygger. Et annet eksempel er utfordringen med mange gjennomføringer i radonduken på samme sted. Her har DAFA en løsning som er rimelig, enkel å forstå, og som samtidig gir null svinn. Som de fleste andre DAFA-produkter og løsninger, har selvfølgelig Radon løsningen vår en teknisk godkjennelse fra Sintef.

  • DAFA produserer radonmembraner i radonklasse B og C
  • Den SINTEF godkjente DAFA ProFoil 0,2 mm dampsperre inngår nå i DAFA Radon Systemet
  • Den nye radonmembran er nå oppdatert i henhold til de nye anbefalingene, og får EPD-deklarasjon.
  • Hele radonsystemet er registrert i Nordic Ecolabeling-basen. Det betyr at DAFA sitt radonsystem kan inngå i Svanemerkede bygg.
  • DAFA tilbyr praktisk opplæring av de utførende på byggeplasser.