Byggeprosjektet Bjørkåsen radonsikres med Dafa Radon System TM

Dato: 31 Jan 2022

Kvalitet, veiledning og effektivitet var viktig krav når Bakke skulle velge leverandør til radon sikring av nær 1200 boliger på Nannestad. Valget falt på DAFA sitt Radon System som de fikk tilgang til gjennom Ahlsell sitt bygg team.

En allsidig og kompetent samarbeidspartner
Mindaugas Putna er formann på byggeplassen og er godt fornøyd med oppfølging og samarbeidet med DAFA og Ahlsell sine selgere. Etter produktseminar med betonglaget, og oppstartsmøter på byggeplass, har vi fått tett oppfølging på byggeplassen og god hjelp til å finne gode løsninger på de utfordringene som har dukket opp i prosjektet.

Enkel og effektiv løsning
Tilbakemeldingen vi har fått fra vår kunde er at produktene til DAFA er enkle å jobbe med og at de har fungert meget godt også under svært kalde forhold. At prosjektet har behov for gode logistikk løsninger er åpenbart og selvfølgelig en fordel for oss i Ahlsell sier Kristian Torget, bygg selger i Ahlsell og ansvarlig for leveransene til Bakke.

Smarte kvalitetsløsninger for tetning av byggkonstruksjoner sparer tid og øker lønnsomheten
Viktigheten av korrekt utførelse på de ulike sperresjikt i bygningskonstruksjoner er ofte underkommunisert. Dette ønsker vi i DAFA å gjøre noe med, og derfor fokuserer vi på mer enn å bare selge produkter. «DAFAs mål er å tilby effektive totalløsninger, som øker lønnsomheten til byggherrene, og som gir en god «forsikring» mot krevende og kostbare konsekvenser i lang tid etter at byggeprosjektene er ferdige- sier Geir Kristian Svendsen administrerende direktør i DAFA Norge

Et eksempel på effektivitet er at mansjetter og tape i radonsystemet, er de samme som inngår i løsningene for den utvendige tettingen av byggkonstruksjoner- mindre å tenke for de som prosjekter, og de som bygger. Et annet eksempel er utfordringen med mange gjennomføringer i radonduken på samme sted. Her har DAFA en løsning som er rimelig, enkel å forstå, og som samtidig gir null svinn. Som de fleste andre DAFA-produkter og løsninger, har selvfølgelig Radon løsningen vår en teknisk godkjennelse fra Sintef.