Norconsult har testet – Deco Smygplate reduserer varmetap med opptil 20%

Dato: 1 Jul 2024

Deco Smygplate

Deco Smygplate er den enkleste løsningen for et listefritt vindu. Sikrer alltid perfekte 90 graders hjørner og minimerer faren for oppsprekk.

Reduserer varmetap og kostnader ved montering.

Profilen monteres enkelt i vinduets notspor ved bruk av lim. Mot gipsveggen festes den som normalt ved bruk at gipsskruer, papirremse og sparkel.

 

 

Norconsult testet energibesparelsene ved bruk av Deco Smygplate

Norconsult har vurdert energibesparelsene man kan oppnå ved å benytte Deco Smygplate rundt vinduer. Testen som ble utført avdekket at Deco Smygplate kan redusere varmetapet fra kuldebroer rundt vinduer med imponerende 16% til 20%. Deco Smygplate har derfor vist seg å være en gamechanger for rehabilitering og nybygg.

Norconsult konkluderte med følgende

 1. Betydelig reduksjon i varmetap: Deco Smygplate kan redusere varmetapet fra kuldebroer rundt vinduet med mellom 16% til 20%. Dette er en betydelig reduksjon, som bidrar redusert varmetap fra bygningskroppen og gir økt energieffektivitet.
 2. Forbedret overflatetemperatur: Når det gjelder de undersøkte mur- og betongveggene viser beregningsresultatene at Deco Smygplate bidrar til å øke overflatetemperaturen med opp mot 2,6 °C, målt 2 cm innenfor vinduet.
 3. Redusert kondensrisiko: Den økte overflatetemperaturen er svært gunstig og bidrar til å redusere risikoen for kondens rundt vinduet.

Det er gjennomført kuldebroberegninger av scenarier med ulike veggtykkelser og vindusplasseringer i Flixo energy plus V8.1 for å vurdere effekten av Deco Smygplatene. Nedenfor kan dere se to figurer, som illustrer en prinsippskisse av en referansemodell vs. en prinsippskisse av vindussetting med Deco Smygplate.


Figur 1: Prinsippskisse av referansemodell hentet fra Byggforsk 523.701 men modifisert.


Figur 2: Prinsippskisse av vindusinsetting med Deco Smygplate.

Ønsker du å lese mer?

Hvis du ønsker å lese hele rapporten fra Norconsult finner du målinger, data og funn her:


Deco Smygplate

 • reduserer varmetap rundt vinduet med opptil 20%
 • reduserer kondensrisikoen rundt vinduene
 • gir perfekte 90 graders hjørner hver gang
 • et solid og ferdig støpt hjørne
 • monteres enkelt
 • Ingen PVC-hjørner til sparkling
 • tåler fukt
 • sikrer deg et proft og varig resultat