Markedets raskeste gulvvarmesystem

Hvis du ser etter et gulv som kombinerer vannbåren varme og trinnlydsdemping med rask fremdrift og fleksibilitet er dette løsningen for deg.

Weber Komfortgulv Rasjonell er et komplett system som inkluderer vannbåren gulvvarme og trinnlydsisolasjon. Konseptet kombinerer rask fremdrift, god varmefordeling og trinnlydsdemping
på en imponerende måte. Med få komponenter er dette konseptet meget effektivt på store arealer og i
prosjekter hvor fremdriften er avgjørende. Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater. Med Weber.floor gulvavretting som bærelag, får man et gulv som egner seg for de fleste overgulv. Velg mellom flytende parkett, tregulv, fliser, tepper eller belegg.
 
Oppbygging:
1. Parkett, flis, belegg e.l.
2. 35 mm Weber.floor 120, 130, 140
3. Vannbåren varmerør – Ø 16/17/20 mm
4. Festekramper for varmerør
5. 25/35 mm Quadro-takk trinnlydsplater
6. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7. Underlag / etasjeskiller
 
Fakta
• Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
• Egenvekt løsning: 0,9 kN/m2
• Trinnlydsforbedringstall: ΔL’n,w = 28 dB Klasse C – NS 8175
• Byggehøyde: fra 60 mm
• Varmeeffekt: max 70 W/m2
• Reaksjonstid: 60 min

Vær oppmerksom på
  • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
  • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
  • Innervegger skal monteres på dekket før lydgulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmisjoner fra vegg til gulv.
  • Våre erfaringer og dokumentasjon er basert på Glava, Rockwool eller trinnlydplate, samt Weber Komfortplater
  • Ved bruk av andre produkter enn disse må man selv fremskaffe dokumentasjon på lydegenskapene.
Merk
  • Ved bruk av Weber.floor 4320 FineFlow Rapid bør flaten belegges innen ca 1 uke.
  • Ved bruk av Weber.floor 4310 Fibreflow bør flaten belegges innen ca 3 uker. Dette vil imidlertid avhenge av de lokaleuttørkingsforhold.

Mer informasjon
Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette databladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Følg oss