Leviat

Leviat forener ekspertisen, ferdighetene og ressursene til CRH’s virksomheter innen konstruksjon- og armeringstilbehør i en global organisasjon.

Som Leviat, forestiller vi oss, modellerer og lager innovative produkter og tekniske løsninger til en dynamisk industri.

Vi vil støtte ambisiøse utbyggere til å bygg

Les mer


Produkter Leviat

HTA - Halfenskinner

HTA - Halfenskinner

Vår HTA-CE Pluss innstøpingsskinne har satt en ny standard: takke være utvikl...


HIT Kuldebrobrytere

HIT Kuldebrobrytere

Som prosjekterende, arkitekt eller entreprenør er du fullstendig klar over at...


HDB Skjæranker

HDB Skjæranker

HDB-elementer som består av en monteringslist med påsveisede dobbelthodebolte...


HBS Armeringskoblinger

HBS Armeringskoblinger

HALFEN skruetilkobling HBS-05 tilbyr optimale løsninger for alle tilkoblinger...


HK 5 Teglsteinskonsoller

HK 5 Teglsteinskonsoller

HALFEN HK5 teglkonsoller har høyere lastkapasitet og krever mindre stål enn s...


DETAN Strekkstagsystem

DETAN Strekkstagsystem

DETAN strekkstagsystem anvendes på ulike bruksområder


HVG VERSOGRID Taksystem

HVG VERSOGRID Taksystem

Om det er utstillingshaller, messehaller, togstasjoner, flyplasser eller andr...


HALFEN HALFIX System 53/34

HALFEN HALFIX System 53/34

HALFIX – Det fleksible opphengs og innredningssytemet


Nyheter Leviat

HALFEN HK5 - Nye teglkonsoller med kraftig forbedret varmetapsverdi

HALFEN HK5 - Nye teglkonsoller med kraftig forbedret varmetapsverdi

Teglfasader er estetiske og kostnadseffektive, de har svært lang levetid og k...

HALFEN HK5 - Nye teglkonsoller med kraftig forbedret varmetapsverdi

HALFEN HK5 - Nye teglkonsoller med kraftig forbedret varmetapsverdi

Teglfasader er estetiske og kostnadseffektive, de har svært lang levetid og k...

HALFEN HK5 - Nye teglkonsoller med kraftig forbedret varmetapsverdi

HALFEN HK5 - Nye teglkonsoller med kraftig forbedret varmetapsverdi

Teglfasader er estetiske og kostnadseffektive, de har svært lang levetid og k...