HALFEN HK5 - Nye teglkonsoller med kraftig forbedret varmetapsverdi

Dato: 23 Nov 2022

Teglfasader er estetiske og kostnadseffektive, de har svært lang levetid og krever minimalt med vedlikehold. Disse argumentene gjør at denne type fasade er mye brukt og etterspurt i både nybygg og til rehabilitering. HALFEN teglkonsoller brukes for å bære vekten av teglen og forankre den til hovedkonstruksjonen.

Lave varmetapsverdier
Opplegg for tegl må penetrere isolasjonen og fører dermed til en kuldebro. 
Den nye HK5 teglkonsollen har optimalisert formen. Det betyr at det trengs mindre stål, spesielt i de områdene den føres gjennom isolasjonen, og det gjør at HK5 konsollen oppnår svært lave varmetapsverdier. Disse verdiene er tilgjengelig i en brukervennlig tabell.  

Høyere lastkapasitet - lavere kostnader
HK5 lasklassene er 4 KN, 8 kN og 12,5 kN. Høye lastkapasiteter har en positiv effekt på mengden konsoller som behøves. 
Færre konsoller betyr lavere tidsbruk til montering, lavere transportkostnader, mindre behov for lagring på byggeplass og færre kuldebroer. HK5 teglkonsollen gjør derfor sitt til å bidra til høyere energieffektivitet og kostnadsbesparelser. 

Enkel montasje
Mindre stål betyr lavere vekt enn sin forgjenger. Dette er med på å lette montasjearbeidet. Vertikal og horisontal justering hjelper med å ta inn eventuelle avvik eller unøyaktigheter. Systemet sørger også for maksimal lastoverføring til hovedkonstruksjonen. Konsollene er typetestet.

Standard typer, og tilpassede konsoller
HK5 konsoller finnes i to typer:

  • vinkel teglsteinkonsoller (HK5-U, HK5-W, HK5-S)
  • enkle teglsteinkonsoller (HK5-G, HK5-F, HK%-P)

Alle typene utnytter kvalitetene i Lean Duplex stålet, et stål med utmerket motstand mot korrosjon, til det fulle.

Konsollene kan festes på de innstøpte HTA-CE Halfen Channels, eller med Halfen HB bolter.

KWL og KW vinkler er et enkelt alternativ for opplegg av vegg. KW og KWL vinklene brukes når opplegget kan være synlig fra undersiden, men luftspalten og isolasjonen skal være skjult. 

Avstiving av kledningen ved lave høyder, for eksempel over vindusåpningene, tillater større avstander mellom konsollene. 

I tillegg til et stort utvalg av standard produkter, kan det lages spesielle teglkonsoller i samarbeid mellom kunden og vår teknisk avdeling for å finne tilpassede løsninger.