Impregnering til gulv og vegg

Dato: 29 Jan 2020

EG BETONGIMPREGNERING H-303

BESKRIVELSE
Vannbasert, transparent, effektiv dyptrengende varig impregnering til beskyttelse av betongoverflater og lignende.
 
ANVENDELSESOMRåDE
EG Betongimpregnering er en transparent, inntrengende vannaviser til beskyttelse av loddrette og vannrette mur- og betong overflater.
Kan anvendes på gamle og nye (herdede) konstruksjoner, f.eks. bygninger, bro-underbygninger, betongmurer, parkeringshus og mange andre bygningskonstruksjoner. Kan benyttes på alle mur overflater inkl. takstein, forstøtningsmurer, belegningsstein, grunnmurer og piper. EG Betongimpregnering kan forhindre fukt, alger, mosevekst misfarging av betong grunnet sur nedbør m.m. Kan også benyttes på teglstein, men her er det meget avgjørende at det settes en liten prøve for og se at det ønskede resultat oppnås.
 
 
Holdbar
Gir en langvarig beskyttelse. EG Betongimpregnering trenger dypt inn i overflaten og fungerer som vannaviser, som forhindrer vann, salt (klorider), atmosfærisk forurensning og frostpåvirkninger fra å ødelegge betongen.
 
Estetisk
• Forbedret estetikk idet blomstringer, algevekst, mose og smussansamlinger reduseres.
• Overflatens utseende forblir uendret.
 
Miljøvennlig
• Reduserer emisjoner av flyktige organiske forbindelser til atmosfæren i forhold til organiske oppløsningsmiddel baserte vannavvisere, som normalt benyttes.
• Bedre arbeidsmiljø.
 
Enkel i bruk
• Bruksklar, skal ikke fortynnes, hvilket betyr ensartet kvalitet.
• Kun en påføring.
• Kan påføres på fuktige underlag.
• Utstyr og søl rengjøres med såpevann.
 
Omkostningseffektiv
• Produktet fordamper ikke ved påføring med sprøyte, derfor kan mer aktiv silan nå det tilsiktede mål med minimalt svinn og maksimal dekning.
 
FARGE
Melkehvit oppløsning; er usynlig når den er herdet.
 
DEKKEEVNE
Typisk 3-10 m²/l på betong. Dekkevnen vil variere avhengig av betongkvalitet og underlagets finish.
 
EMBALLASJE
1 liter.
5 liter.
20 liter.
 
OPPBEVARING
EG Betongimpregnering, skal beskyttes mod frost. Holdbarheten på 12 måneder.
Oppbevaringstemperaturen må ikke overskride 35°C.
 
FORARBEID
Forberedelse av underlag
Rengjør det området som skal behandles for løse partikler, olje, fett eller andre forurensende stoffer. Det kan være nødvendig med en komplett vannblåsing, sandblåsing eller slyngrensning for og oppnå det ønskede overflateforhold. Revner og ekspansjonsfuger skal lukkes med tetningsmasse før anvendelsen av EG Betongimpregnering og de skal herde i henhold til produsentens anvisninger.
 
Blanding
EG Betongimpregnering er klar til bruk etter lett omrøring eller ristet lett.
 
PÅFØRING
Overflate-, luft- og materialetemperaturen skal være mellom 5°C og 35°C under påføring av EG Betongimpregnering.
Må ikke anvendes når temperaturen forventes og falle til under 5°C innenfor 24 timer, eller der kan forventes regn innenfor 4 timer efter endt påføring.
Overflaten kan være lett fuktig, men for at få det beste resultat anbefales det at overflaten er tørr for maksimal inntrengning.
Test et lite område av det området som skal behandles før påføring av enhver transparent inntrengende forsegler for å sikre det ønskede resultat og dekningsgrad.
Materialet påføres med kontrollert mengde/nedløp på max. 20 cm på loddrette flater inntil overflaten er mettet.
På vannrette flater anbefales det at materialet påføres med lavtrykksprøyte, ikke forstøver; eller det helles ut og fordeles jevnt med en kost/nal.
 
Forbruk
3-10 m2 pr. ltr. Forbruk vil variere etter underlagets art, sugeevne, poriøsitet etc.
 
Herdning
Det anbefales at overflater som er behandlet med EG Betongimpregnering skal tørke i minst 4 timer for å sikre korrekt inntrengning. EG Betongimpregnering kan etterlate en forbigående skjoldet overflate i flere timer efter påføring. Steder med kjørende trafikk må ikke tas i bruk før den behandlede overflaten er tørr.
Maling o.l skal ikke gjøres før overflaten er helt herdet.
 
RENGJØRING AV UTSTYR OG SØL
Utstyr og steder som er tilgriset skal straks renses med såpevann for å unngå eventuelle flekker. EG Betongimpregnering vil etterlate synlige rester på ikke-porøse materialer f.eks. glass, metal og malte overflater, når det er ut herdet. Tørket, polymeriserte materiale kan fjernes med et metallblad.