Et verktøy for visualisering av sikkerhet og design

Dato: 21 Jun 2017

SALTO Systems setter igjen nye standarder, denne gang med visualiseringsverktøyet «My Lock by SALTO» på www.mylocksaltosystems.com. Det virtuelle verktøyet er designet for hotellsektoren og andre liknende applikasjoner, hvor arkitekter, konsulenter og sluttkunder kan visualisere bygningen(e)s behov og krav mht. adgangskontroll. Det er smart, det er nyttig, svært enkelt å bruke og det kan være både tids- og kostnadsbesparende.

Våre løsninger for elektronisk adgangskontroll til hotellsektoren, som kombinerer høy grad av sikkerhet og brukervennlighet med en særlig utsøkt estetisk design, egner seg selvsagt også for andre typer applikasjoner. Selv om verktøyet fokuserer hotellsektoren inneholder det de fleste av våre låser og teknologier. Derfor vil verktøyet ha bred interesse. Og det vil sette standarder.

Med «My Lock» kan kunden, fra ulike vinkler, visualisere alle relevante aspekter rundt sikkerhet og design. Kunden kombinerer fritt ulike versjoner av dører, lesere og vridere. Først velger man modell, dernest standard, og til sist konfigurerer man virtuelt dørtype, vrider, teknologi, overflate, farge og funksjoner. Visualiseringene kan lastes ned, for videre oppfølgning mht. prosjektering, pris, osv. Dette er noe markedet har ønsket, og SALTO er først ute med å svare.

Visualiseringstrenden er definitivt kommet til sikkerhetsmarkedet, hvor man blir mer og mer opptatt også av design, utsøkt estetisk design. SALTO Systems har satt standarder for skjæringspunktet mellom sikkerhet og design før, og igjen setter vi nye føringer med verktøyet «My Lock by SALTO.» I dag forventer både kunder og brukere at høy grad av sikkerhet følges av utsøkt estetikk: løsningene skal være proffe, og de skal se proffe ut. Da er det bare naturlig at skjæringspunktet mellom sikkerhet og estetikk må kunne visualiseres.

«My Lock by SALTO ble utviklet for å hjelpe kunder og forhandlere til å danne seg klare bilder av hva vi tilbyr. For eksempel kan man sammenlikne ulike modeller, noe som forenkler prosjekteringen og beslutningsprosessen. Redskapet er brukervennlig, intuitivt og gratis. Kundetilpasninger gjøres med kun få museklikk,» sier Borja Ganzarain, SALTO HQ Marketing, og fortsetter: «My Lock by SALTO kan sammenliknes med hvordan man i bilindustrien visualiserer sine produkter for sine kunder for å gjøre det enklere for kunden å foreta valg. Slik visualisering bør være like selvsagt mht. sikkerhetsløsninger.»

Velkommen inn: www.mylocksaltosystems.com.

Mer informasjon fås hos din lokale SALTO representant, eller via epost til info.no@saltosystems.no.