De største utfordringene med solenergiproduksjon på flate tak

Dato: 10 Mai 2023

Det forventes å kunne bygge ut ca 5-10 terawattimer med solenergi i Norge innen 2030 og det er ikke mange andre teknologier som kan konkurrere om å øke vår kraftproduksjon på så kort tidsperspektiv. En stor del av denne utbyggingen vil utføres på eksisterende og nye flate tak, på alt fra store haller til kontor og leilighets prosjekt, og vår spesialitet er Industri, hall- og logistikkbygg.

Vi i Protan Entreprenør jobber daglig med å øke vår egen og våre kunders kompetanse på hva man må ta hensyn til for å skape en trygg og problemfri installasjon som varer i hele anleggets levetid.

Her er det mange fallgroper man må unngå, slik at det ikke oppstår situasjoner som medfører at man får unødvendige ekstrautgifter som direkte påvirker lønnsomheten til anlegget. For vi ser stadig vekk at det monteres paneler på takkonstruksjoner som ikke er dimensjonert for de lastpåvirkningene taket skal tåle, i kombinasjon med at funksjonskravene for yttertaket ikke ivaretas.

Vi har den kunnskapen våre kunder behøver for å unngå å reinstallere solenergianlegget før utgangen av panelenes levetid.

Dette er noen av de utfordringene vi ser skaper unødvendig risiko ved installasjon av solpanel på flate tak:

  • Underdimensjonert trykkfasthet i yttertaksisoleringen som skaper deformasjon i takflatene som på sikt både kan skade solpanel og yttertak.
  • Underdimensjonerte takkonstruksjoner som ved store snømengder kan forårsake at taket kollapser.
  • Takbelegg som deformeres under ballasteringen og forårsaker mulighet for vekster å gro under panelene.
  • Takbelegg av bitumen som ved høye temperaturer kan skades og som gjør det utfordrende å montere samt besikte installasjonen på varme sommerdager.
  • Skader på yttertaksmembraner under selve solpanel montasjen uten oppsyn av fagutdannede takmontører.
  • Vi ser også en tendens til at sikkerheten til montasjepersonell kan forbedres betraktelig.

Leverandører av solceller er som regel eksperter på ytelse og det elektriske, og mangler ofte nødvendig byggeteknisk kompetanse for å vurdere helheten i prosjektet. Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har nylig gitt ut en veileder, som tar for seg en del av disse problemstillingene. Vi Protan Entreprenør er spesialister på takkonstruksjoner og bruker spisskompetanse fra solenergispesialister til å vurdere helheten i en leveranse. Her får du som kunde en å forholde deg til, som ivaretar garantiene på yttertaket og tar deg trygt i mål med dine kommende investeringer.

Å utføre en reparasjon på et tak som er tildekket med solpanel vil være utfordrende og veldig tidkrevende. Det kan også oppstå tvil om hvem som har ansvaret for skaden.

Solcellemoduler er laget for et verdensmarked der snø og vind på solcellemoduler ikke er så relevant som i Norge. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i de lokale lastforutsetningene, eventuelle fonnelaster samt vindberegninger for yttertakets innfestning for å unngå deformasjon og skader i både paneler og takkonstruksjon.

20 års takgaranti når du velger oss
Protan Entreprenør AS kan i samarbeid med partnere innen solcellepaneler tilby en totalleveranse av tak med termoplastisk takmembran (også kalt takfolie eller PVC-takbelegg) og solcelleanlegg med 20 års takgaranti.

Forutsetningen er at Protan Entreprenør står for prosjektering, optimalisering og montasje av hele takets oppbygging, inklusive selve solpanelinstallasjonen.

Det er også store synergieffekter ved å installere solenergipanelene parallelt med selve takmontasjen. Vi utnytter da alle rigg- og montasje resurser effektivt, med profesjonelle taktekkere som ivaretar sikkerhet, kvalitet og fremdrift på et profesjonelt nivå gjennom hele leveransen.

Protan Entreprenør AS er ISO-sertifisert (ISO:9001 og ISO:14001), våre avdelinger har sentral godkjenning, er medlem av og oppfyller kravene for byggebransjens leverandørregister Startbank. Vi stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet – vårt interne HMS-slagord er «Alltid trygg».

Kontakt: gard.brunsell@protan.no

Referanseprosjekter fra Protan Entreprenør AS

Kodal skole

Kodal skole

Nybygg | Sandefjord | 160 Mnok

Nybygg av barneskole tilsvarende 2 bygninger i Sandefjord på 3 etasjer. Selve...