Hva du som investerer i fornybar og bærekraftig kraftproduksjon på flate tak må kjenne til før du velger leverandør av solenergi

Dato: 12 Jun 2024

Når du investerer i solenergi på flate tak, er det viktig å velge riktige leverandører både på tak, montasjesystem og elektrisk installasjon. Ikke alle leverandører tar helhetlig ansvar for både tak og kontinuerlig kraftproduksjon. Dette kan medføre utfordringer med ytelse, levetid, brann og el-sikkerhet. Protan Entreprenør har erfaringen og ekspertisen som skal til for å levere en takkonstruksjon med montasjesystem som tåler vekten og påkjenningen av det totale dimensjonerende lastbildet.

Denne guiden vil hjelpe deg med å forstå de viktigste parameterne du må vurdere før du velger en leverandør av solenergi for ditt flate tak.

Eksisterende og nye tak:

  1. Hvor stor restkapasitet har du i bærekonstruksjon? De aller fleste løsningene i dag er basert på ballastert innfestning, dette medfører ekstra laster som kommer i tillegg til det eksisterende dimensjonerende lastbilde. Vår løsning er basert på mekanisk innfestning uten gjennomføringer i membranen, dette medfører stort sett halvert lastbilde for montasjesystemet og ingen risiko for vanninntrengning.
  2. Isolasjonskvalitet: Normal isolasjonsoppbyggelse ivaretar ikke typiske punktlaster fra dagens mest forekommende ballasterte løsninger. For svak densitet på isolering medfører deformasjon som både foringer u-verdi på isolasjonen og levetiden på membraner. Vår løsning er basert på brede linjelaster som fordeler et lavere lastbilde over et større areal. Dermed unngår man deformasjoner som påvirker hvor lenge kraftproduksjonen leverer garantert energiproduksjon samt bibeholder levetiden på yttertaket.
  3. Panelenes minstekrav på maks deformasjon: De fleste av markedets paneler er i dag basert på at montasjesystemet ikke påfører deformasjon på >15-20mm for at ansvaret for produktets levetid på panelene skal ivaretas i hele garantiperioden. Med SolarPlatform garanterer vi lavere deformasjoner enn akseptert torsjon ved hjelp av breddene på profilene og jevn fordeling av et lavere lastbilde.
  4. Funksjonskrav: Normal avrenning må fungere også ved store nedbørsmengder og smelting av snø og is. SolarPlatform skinnene monteres i takets fallretning for å forhindre vannansamling på taket. Det er viktig at ikke punktlaster deformerer konstruksjonen, slik at det blir liggende vann og andre forurensninger på et utsatt punkt som stadig er påvirket av utvidelseskoeffisient i skinnene som bærer opp panelene samt trykk fra is og snø. Under våre skinner ligger det dobbelt lag med membran, denne forsterkelsen sikrer at ikke mekanisk slitasje og forurensninger påvirker levetiden på membranen.
  5. Rett innfestning: For å unngå at panelenes innfestningskapasitet skal påvirkes må vindlast i kombinasjon med snølast vurderes nøye. Vårt system er sveiset til et PVC- membranbelegg som direkte er festet inn i takets bærekonstruksjoner.
  6. Rett valg av membraner: Vi bruker kun Protan SE 1,6 under skinnene, og monterer ikke systemer på ATB-membraner (Takpapp). Vi anser at både arbeidslaster og slitasje fra punkt og linjelaster påvirker levetiden på denne type takmembraner i mye større grad enn på vårt Protan PVC-takbelegg.
  7. Fremdrift: Å montere solenergianlegg vinterstid er utfordrende! Vårt system ivaretar en kontinuerlig montasje av skinner og stativ parallelt med at isolasjon og membraner monteres. Dermed er montasjen klar for panelinstallasjon, uten å bli forhindret av at taket må måkes for snø og is etter at membraner er montert.
  8. Kvalitet og tetthetsgarantier: Å oppdage lekkasjer etter at anlegget er montert og i drift medfører store utfordringer på både hvor selve skaden har oppstått og hvem som er ansvarlig. Vi er på plass under hele installasjonsperioden, og eventuelle skader på tak eller montasjesystem er vårt ansvar.

Protan Entreprenør AS utfører leveranse av SolarPlatform på flate tak til større bygg med profesjonelle aktører

PVC tak- eller membranbelegg brukes på kompakte, flate tak i alle typer industri- og næringsbygg, offentlige bygg, andre kommersielle bygg eller boliger. PVC-takbelegg produseres i alle typer formater som mekanisk festes i bærende konstruksjon og varmluftsveises sammen for å skape et homogent tettesjikt over flaten. Takbeleggene er tilgjengelige i en rekke farger og tykkelser og kan tilpasses for å passe de spesifikke behovene til en bygning. En av de viktigste fordelene med PVC-takmembraner er deres ubrennbarhet, holdbarhet og motstand mot vær, UV-stråling og kjemikalier. De er også relativt enkle å installere og vedlikeholde, og kan gi utmerkede energieffektivitetsfordeler når de kombineres med riktig isolasjon og installasjonsteknikker. Takbeleggene kan installeres i all slags vær, og er således et fremdriftssikkert valg.

Samlet sett er PVC-takbelegg det mest brukte belegget for flate og lavhellende tak på grunn av enestående holdbarhet, allsidighet og ytelsesegenskaper.

Se filmen her:

Les mer om SolarPlatform her

Kontakt: Gard Brunsell
Salgs & markedsdirektør Protan Contracting
E-post: gard.brunsell@protan.no
Mobil:+47 412 84 052

Referanseprosjekter fra Protan Entreprenør AS

Kodal skole

Kodal skole

Nybygg | Sandefjord | 160 Mnok

Nybygg av barneskole tilsvarende 2 bygninger i Sandefjord på 3 etasjer. Selve...