Tetragon – det fleksible toalettet

Tetragon – det fleksible toalettet

Tetragon – det fleksible toalettet

Danfo’s Tetragon er et offentlig toalett som tilpasses etter akkurat de forutsetninger som råder. Det er fleksibelt både når det gjelder størrelse og design – men den høye kvaliteten og graden av vandalsikkerhet er alltid den samme.
 
Rasteplasser, badeplasser, rekreasjonsområder – det finnes behov for gode offentlige toaletter på mange plasser, også utenfor bykjernen. Her passer Tetragon ypperlig. Den fleksible løsningen gjør at anlegningen kan tilpasses etter miljøet i omgivelsene.
 
Tetragon kan også utstyres med latrinetank og derfor plasseres på steder der det ikke er tilgang til avløp. Bruksvennlige og vandalsikre toaletter gir ikke bare økt renslighet og bedre til tilgjengelighet, men verner også om naturen i området

Produktblad: Tetragon

Relaterte produkter

Rasteplasstoaletter

Rasteplasstoaletter

En rasteplass og dets fasiliteter skal være innbydende slik at trafikanter ve...


A-plast

A-plast

Et toaletthus som er beregnet for bruk i friluftsområder og landskapsmiljøer ...


Toalettkabiner

Toalettkabiner

Mange arbeidsplasser har ikke naturlig tilgang på toaletter: store og små byg...


Modulet – innbygningsmoduler for offentlige toaletter

Modulet – innbygningsmoduler for offentlige toaletter

Modulet er et installasjonsferdig modulsystem med fullt utstyrte toalettvegge...