Blåseisolering

Produkter innenfor Blåseisolering

Etasjeskiller

Etasjeskiller

Blåseisolering av etasjeskiller i nybygg er meget tidsbesparende, og gir et m...

Isoenergi AS
Byggisolasjon

Byggisolasjon

ROCKWOOL leverer produkter, systemer og løsninger til både nybygg og renoveri...

Hullnetting

Hullnetting

Ved bruk av hulldekke netting så kan en fylle betong eller nivellerende masse...


THERMO FILLER

THERMO FILLER

Blåseull i 100 % gjenvunnet materiale. Glassull for manuell legging som deret...

Knauf Insulation AS
Under granab-gulv

Under granab-gulv

Mange nye bygg blir reist som betongkonstruksjon, med et oppforet sponplategu...

Isoenergi AS
Kaldtloft

Kaldtloft

Kaldtloft er den mest lønnsomme konstruksjonen å få blåseisolert. Alle hulrom...

Isoenergi AS
Fallskadesikring

Fallskadesikring

Benyttes til å dekke igjen kjerneborrede hull før rør monteres. Dekkelokk hin...


Rørforskaling

Rørforskaling

Rørforskaling av jernrør i betongdekket
Forskalingen for kjerneborede hu...


Blåseisolering nybygg

Blåseisolering nybygg

Blåseisolering av nybygg har mange fordeler kontra tradisjonell isolering: ...

Isoenergi AS
Skråhimling

Skråhimling

Ingen liker å utføre isoleringsarbeid over hodet. Ved å bruke blåseisolering ...

Isoenergi AS
Etterisolering

Etterisolering

Etterisolering med blåseisolasjon gir store fordeler med tanke på eldre bygg....

Isoenergi AS
Etterisolering av Loft

Etterisolering av Loft

Loftet er den bygningsdelen som er mest lønnsom å etterisolere, da det størst...

Isoenergi AS

Bedrift innenfor Blåseisolering

AS Rockwool

Blåseisolering

Knauf Insulation AS

Rørledning

Isoenergi AS

Leverandør
Grunnisolering

Passive Fire Protection AS

Betonggulv