Bygningsstein

Produkter innenfor Bygningsstein

Leveranse og installasjon

Leveranse og installasjon

Levering av Leca Lettklinker når den skal brukes som lett fyllmateriale kan g...

Sundolitt® Veiblokk og lette fyllinger

Sundolitt® Veiblokk og lette fyllinger

Sundolitt EPS er et velegnet produkt ved bygging i områder med dårlige grunnf...

Sundolitt
Infrastruktur

Infrastruktur

Leca Lettklinker har vært brukt til anlegg og geotekniske applikasjoner i årt...

Grønne tak

Grønne tak

Grønne tak med Leca kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flompro...

Overvannshåndtering

Overvannshåndtering

Leca® er velegnet til løsninger for infiltrering, fordrøyning og rensing av o...

Lettklinker

Lettklinker

Leca Lettklinker, også kjent som løs Leca og Leca kuler, er utgangspunktet fo...

Bygg

Bygg

Kan det bygges, kan det bygges med Leca. Og det har man gjort her til lands, ...

Bedrift innenfor Bygningsstein

Datek Løfteteknikk AS

Avfallshåndteringssystem

Leca Norge

Anlegg

Sundolitt

Byggeplater